Erhvervsminister Morten Bødskov besøgte onsdag Power2x-anlægget, HySynergy, i Fredericia, som virksomhederne Everfuel og Crossbridge Energy står bag. Bødskov satte sammen med Fredericias borgmester, Steen Wrist, ord på hvad P2X-projektet betyder, og meldingen lød, at historien ikke kan fortælles nok.

Danmark har potentiale til at blive en betydelig eksportør af grøn brint, hvilket kan bidrage væsentligt til at mindske CO2-emissionerne i nabolandene. På grund af adgangen til lavbundne zoner i Nordsøen med gunstige vindforhold, har Danmark muligheden for en langvarig eksportindtægt på op til 100 milliarder kroner årligt.

Grøn brint er spået til at være en af de betydelige energikilder i fremtiden og spiller en central rolle i den grønne transformation. Fremstillet fra vedvarende energikilder, er grøn brint essentiel for at transformere tunge industrier, landbrugssektoren og transportområdet. Den kan enten integreres direkte i industrielle metoder eller konverteres til Power-to-X-løsninger, som kan anvendes inden for landbrug eller som miljøvenligt brændstof i fly- og skibsfarten.

Netop Power-to-X var omdrejningspunktet for besøget hos HySynergy. I forbindelse med besøget var der rundvisning på anlægget, og fremvisning af den nye private rørledning mellem Everfuel og Crossbridge Energy, som man nu er klar til at sende grønt brint ud i. Efter turen var Morten Bødskov begejstret for, hvad han havde set.

– Dette illustrerer, at der er investeringsvilje, perspektiver og muligheder. Vi har netop indgået en aftale med tyskerne, som var i landet, og der er store perspektiver i denne aftale. Jeg ser Danmark som et pionerland, og jeg tror på, at vi i forbindelse med den grønne omstilling og havvindmøller besidder betydelig energi. Der er mange muligheder for aftagelse, og en markant tysk interesse i dette, siger Bødskov og slår fast:

– Aftalens eksistens sender et signal om en fælles vilje mellem Danmark og Tyskland. Regionen her bør blive et centrum for nye energikilder som Power2x.

Morten Bødskovs besøg var i Fredericia, men det er ikke kun for byen, at Power2x-projektet får betydning. Det betyder også noget i det store billede.

– Det handler ikke kun om Fredericia – det vil blive et centralt punkt i Danmark for en ny potent energiproduktion. Vi har alle passerer det gamle raffinaderi, som er en del af Danmarkshistorien. Vi så flammen, men nu bevæger vi os videre. Der vil komme noget nyt for lokalområdet med mange nye arbejdspladser og investeringer. Fredericia udvikler sig og bevæger sig videre med de mange millioner, der investeres. Denne skala er betydelig, og den skal vi tage os af. Dette er ikke et projekt, hvor folk er pessimistiske. Jeg ser store perspektiver med de nye energikilder, og jeg ser ikke nogen større hindringer. Det er en betydelig milliardinvestering, og der er udfordringer i verden nu, med globale spændinger mellem USA og Kina i handelspolitikken. Vi skal finde vores position i Europa, og det er noget, vi fokuserer på med industripolitikken, siger Morten Bødskov, som tidligere har mødtes med Everfuel og Crossbridge:

– Vi har haft en konstruktiv dialog. Vi mødtes i USA i maj, og der er løbende dialog. Fra regeringens side har vi været i dialog og fundet midler til projektet. Dette er en hjørnesten i den grønne omstilling, og derfor vil vi have et tæt samarbejde med Fredericia Kommune.

Med til besøget var også Steen Wrist. Han understreger vigtigheden i at fortælle historien om den transformation Fredericia er på vej igennem.

– Vi kan ikke gentage denne historie ofte nok. En af de første ting jeg gjorde som borgmester var at dykke ned i Power2x-projekterne og brintfabrikken. Vi skal gøre en indsats for at formidle dette. Staten bør se på infrastrukturen, eller hvis der skal etableres uddannelser, og her skal de spille en aktiv rolle. Vi skal kommunikere, at vi er i en transformationsfase. Industriby-billedet skal ændres, og denne historie skal formidles ud over kommunens grænser. Vi kan simpelthen ikke fortælle denne historie ofte nok. Dronningen vil også besøge os, og jeg mener, vi har et solidt fundament her, forklarer Wrist.