I en tid, hvor verden desperat søger bæredygtige energiløsninger, tager danske Everfuel A/S føringen med et ambitiøst projekt, der kan revolutionere brintindustrien. Med planer om at udvikle en imponerende 2 GW grøn brintproduktionskapacitet ved Revsing Energi Park, positionerer Everfuel sig som en nøglespiller i den grønne omstilling.

Everfuel indsender projektforslag til stort H2-produktionsprojekt, unikt positioneret til den kommende dansk-tyske H2-rørledning. Everfuel A/S er glade for at kunne meddele, at de har indsendt et projektforslag til den fasede udvikling af op til 2 GW grøn brintproduktionskapacitet ved Revsing Energi Park, som er under udvikling af Vejen Kommune, Danmark. Projektet, kaldet Frigg, hvis det bliver inkluderet af kommunen, er sat til at blive Everfuels første storskala produktionsanlæg dedikeret til brintforsyning via rørledning til industrikunder i Tyskland.

Everfuel har sikret jord til udbygningen af Frigg og fortsætter nu udviklings- og feasibility-arbejdet for at sikre adgang til den tilgængelige infrastruktur for det unikt positionerede projekt. Frigg er placeret tæt på Revsing transformatorstation og inden for området af brintbackbone. Frigg er planlagt til at kunne udvides op til 2 GW elektrolysekapacitet med potentiel direkte forbindelse til lokal grøn energiproduktion fra sol og vind udviklet af Everfuel eller partnere, samt integration med lokal fjernvarme. I maj annoncerede Everfuel en hensigtserklæring med en ikke-oplyst tysk industrikunde om indledende levering af op til 10.000 tons grøn brint om året. Projekt Frigg er den planlagte forsyningskilde for den tyske kunde og for andre fremtidige industrielle aftagere.

– Vi er begejstrede for at gå videre med Frigg-projektet, som repræsenterer en betydelig udvidelse af udviklingen af Danmarks brintproduktionsinfrastruktur. Det vil støtte lokal beskæftigelse og skabe andre positive ringvirkninger i regionen, samtidig med at det reducerer CO2-udledningen i Europa. Frigg er en nøgleaktør i vores kommercielle drøftelser med vores LoI-partner og andre industrikunder i Tyskland. Projektet er også et vigtigt element i dialogen med de danske myndigheder vedrørende Everfuels indikerede rørledningskapacitetsreservationer, sagde Jacob Krogsgaard, grundlægger og CEO af Everfuel.

Frigg er placeret på “Lower T”, specifikt i krydset mellem den nord-syd og øst-vestgående brintbackbone, som forventes at være den første sektion, der bygges og er operationel i 2028, som annonceret af den danske TSO, Energinet. Frigg er positioneret til hurtigt at skalere efter markedets efterspørgsel. Derudover forventes HySynergy også at blive forbundet til Lower T-rørledningen, hvilket muliggør kritiske balancerings- og redundansforsyningsfunktioner mellem de to faciliteter.

HySynergy, Sif og Friggs planlagte kapacitet forventes at være tilstrækkelig til at udføre Everfuels opdaterede strategiske ambition, som kommunikeret i Q1 2024-rapporten. De tre projekter er placeret i DK1 strømsone i Jylland, Danmark, og er placeret til at udnytte Danmarks unikke position inden for vedvarende energi. Den konkurrencemæssige fordel ved grøn brintproduktion i DK1 er dokumenteret i en analyse udført af Aurora Energy Research på vegne af Hy24 og Everfuel. Se venligst ledelsesresuméet fra Aurora-rapporten vedhæftet denne pressemeddelelse.

Everfuel er forpligtet til at fremme Frigg-projektet og vil holde relevante interessenter informeret om væsentlige udviklinger, efterhånden som de opstår. Realiseringen af Frigg er underlagt vellykket fortsat udvikling og inklusion af projektet af Vejen Kommune.