Landspolitikerne og embedsmandsvældet har arbejdet med de nye ejendomsvurderinger gennem hele 10 år, suk…

Alligevel er netop udsendte “midlertidige ejendomsvurderinger” smækfulde af fejl – også i Fredericia Kommune er der masser eksempler på grundværdier der ligger markant over den samlede vurdering af både hus og grund ???

På landsplan gør det sig gældende for 68.000 boliger….hvor mange mon der også er forkerte med en samlet vurdering af hus og grund lig med eller kun lidt over grundvurderingen???

Den socialdemokratiske skatteminister Jeppe Bruus og Vurderingsstyrelsen kommer først med forkølede forklaringer om teknikaliteter, så søgte forklaringer om mulige udstykningsmuligheder og muligheder for opførelse af etagebyggerier på parcelhus grunde, det kan i langt de fleste tilfælde ikke lade sig gøre p.g.a lokalplaner m.v.

Skatteministeren dækker sig så ind under at 80% af boligejerne vil opleve en skattenedsættelse (læs meget beskeden for langt de fleste) men han forholder sig ikke til den potentielle værdiforringelse/det formuetab boligejerne risikerer p.g.a de fejlagtige grundvurderinger, hvis kommende købere af deres ejendomme vil sidde for samme nettoydelse som nu.

Det er pivringe og burde have konsekvenser for de ansvarlige. De danske boligejere og kommende boligkøbere er jaget vildt, mon de også er tæmmet vildt ? Eller bliver protesterne så markante, at de ansvarlige må krybe til korset, undskylde, annullere de udsendte midlertidige vurderinger og så sende ud påny når eller snarere hvis de får styr på tingene ?

Med venlig hilsen
Christian Jørgensen, Erritsø
Politisk ordfører for LA i Fredericia