Fredericia og flere dele af Danmark står over for en udfordrende periode med voldsomt vejr. Østerstrand i Fredericia er allerede ramt af kraftige bølger, et klart tegn på de hårde vejrforhold, som området oplever. Denne udvikling følger efter TV 2 Vejrets varsler om vejrforhold, der kunne ramme Lillebæltområdet.

I en nylig opdatering har TV 2 Vejret udvidet deres varsler for snestorm til at omfatte ikke kun Nordjylland, men også Østjylland, Trekantsområdet og Nordvestfyn. Denne udvidelse af varslet indikerer en forventning om betydelige snefald og vanskelige vejrforhold over et større geografisk område. Ifølge varslene vil snestormen begynde tidligt på eftermiddagen og fortsætte indtil sen aften i den sydlige del af det påvirkede område, mens den i den nordlige del vil vare indtil lørdag morgen.

Forventningerne til snefald er mellem 10 og 15 centimeter over store dele af det varslede område, med potentielt højere mængder lokalt. Den kraftige blæst fra øst vil desuden øge risikoen for snefygning, hvilket yderligere komplicerer situationen. Disse vejrforhold forventes at give alvorlige trafikale udfordringer fra fredag eftermiddag, hvilket vil kræve ekstra opmærksomhed og forsigtighed fra borgernes side.

Varslingen af snestormen gælder fra fredag eftermiddag, men allerede nu har stormen, uden sne, ramt Fredericia.

https://www.ibc.dk/fredericia-middelfart/uddannelser/hf-og-vuc/