Børnecancerfonden opnåede i 2023 en indsamling på 72 mio. kr. Det er det bedste resultat i fondens historie.

I dag har Børnecancerfonden offentliggjort årsrapporten for 2023, og de samlede indtægter steg med 10 mio. kr. i forhold til året før.

Øgede arveindtægter samt succes med indsamlingsdagen #FodboldtrøjeFredag bidrog væsentligt til denne vækst. Team Rynkeby forblev den største bidragsyder, imens nyere samarbejdspartnere som Flying Tiger Copenhagen øgede deres engagement og bidrag.

– Vores flotte 2023 er et udtryk for overvældende støtte fra private donorer, virksomheder, fonde og samarbejdspartnere. Vi har fået flere stærke og interne kompetencer, som skal fremtidssikre fonden, og vi har fortsat fokus på at få pengene ud at arbejde hurtigt – til gavn for børn med kræft, lyder det fra Børnecancerfondens direktør, Marianne Benzon Nielsen.

Stigende behov for støtte trods rekordår
Børnecancerfonden støttede 69 projekter inden for forskning, familiestøtte og oplysning med 53,8 mio. kr. samt omkostninger til formålsbestemte projekter. Det bidrager til at fremme forskningen og forbedre vilkårene for børn og unge med kræft. Herudover er der hensat 18,6 mio. kr. bl.a. fra donationer i årets sidste måneder.

Antallet af ansøgninger om støtte fra forskere nåede også et rekordniveau i 2023 og steg med 31 %, hvilket vidner om et stigende behov for støtte til den vigtige forskning i børnekræft.

– Forskning er afgørende for at sikre, at færre børn dør af kræft, og at flere overlever uden senfølger. Selvom flere børn i dag overlever kræft, kæmper mange med langvarige senfølger, som påvirker både dem og deres familier i mange år. Derfor er der fortsat et stort behov for yderligere støtte, forklarer Marianne Benzon Nielsen.

Et fantastisk 2023 med mange aktiviteter og indsamlinger
I 2023 kunne børn med kræft og deres søskende for første gang deltage i en helt særlig DGI Fodboldskole kun for børn med kræft. RESPECT-projektet blev et permanent tilbud og sikrer, at børn og unge med kræft kan opretholde kontakten til deres skole og undervisning samt få besøg af to klassekammerater som deres ambassadører, imens de er indlagt. Hjernetegn-kampagnen blev lanceret, som skal hjælpe læger og sundhedsprofessionelle med at vurdere børn og unge med symptomer på en hjernetumor.

Børnecancerfonden afholdt en stor forskningsdag med fokus på fremtidens unge forskere og Henrik Hertz’ Forskningslegatet på 250.000 kr. blev tildelt overlæge René Mathiasen fra Rigshospitalet for hans dedikation til forskning og behandling af børn med hjernetumorer.

Der var stor aktivitet over hele landet med indsamlinger, støtteløb fra FundRacers og forskellige arrangementer på landets fire børnekræftafdelinger. Og der var #Gribbolden, Sportscar Event og meget mere sammen med stærke samarbejdspartnere.