Et enigt folketing har vedtaget, at nedrivning af asbest fremover kun må foretages af virksomheder med en autorisation.

Tirsdag vedtog Folketinget et lovforslag, der betyder, at nedrivning af asbest fremover kun må udføres af virksomheder, der har en autorisation. Autorisationsordningen træder i kraft 1. juli 2024. Virksomheder vil derefter have frem til 1. januar 2025, hvor kravet om autorisation træder i kraft, til at indrette sig efter den nye ordning og søge om at blive autoriseret.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

– Det er afgørende, at vi håndterer asbest med den største forsigtighed. Derfor er jeg glad for, at vi med autorisationsordningen er med til at sikre, at færre bliver udsat for det farlige asbeststøv, og at det kun er autoriserede virksomheder, der må udføre nedrivning af asbest.

– Lovforslaget markerer et stort skridt i retningen af at beskytte medarbejdere og omgivelser mod de sundhedsmæssige risici, som asbest udgør, og virksomheder i hele landet er nu ved at forberede sig på autorisationsordningen.

Der vil blive ført tilsyn med, at nedrivning af asbest udføres af autoriserede virksomheder. Hvis en virksomhed arbejder uden den lovpligtige autorisation, kan den straffes med en mærkbar bøde. Bøden vil som udgangspunkt ligge på 30.000 kroner, men kan blive større afhængig af, hvor alvorlig sagen er.

For at kunne få en autorisation skal virksomheder have et kvalitetsledelsessystem og en godkendt fagligt ansvarlig.

Lovforslaget udmønter dele af arbejdsmiljøaftalen fra marts 2023, som alle Folketingets partier står bag. Udover initiativet om autorisationsordningen betyder lovforslaget også, at der fremover vil blive offentliggjort oplysninger om tilsyn og afgørelser på udenlandske virksomheder på Arbejdstilsynets hjemmeside, og at Arbejdstilsynet får grundlag for at kunne offentliggøre oplysninger om alvorlige arbejdsulykker, herunder dødsulykker.