Venstre fremstår som et parti splittet i atomer, interne spændinger og forskellige holdninger har skabt dybe revner i partiets fundament. Et billede forstærket af den nuværende formand, Jakob Ellemann-Jensen, som i 2007 tog det drastiske skridt at melde sig ud af Venstre. Hans beslutning dengang var et klart udtryk for utilfredshed med partiets retning, hvilket gav et indblik i de interne konflikter og ideologiske skel, der har og forsat præger partiet.

Tilbage i spidsen for Venstre og som statsministerkandidat, signalerer han nu en ny retning ved at ønske at bryde med blå blok.

Poul Rand i midten. Foto: AVISEN

Det kan ses som et forsøg på at genopfinde partiet og distancere det fra tidligere alliancer og politiske beslutninger. Det rejser så spørgsmål om, hvorvidt partiet kan finde en fælles retning og samle de “atomer”, det er splittet i, eller om de interne spændinger vil fortsætte med at præge Venstres fremtid.

Liberal Alliance i Fredericia ser med beklagelse og skuffelse at en tidligere allieret inden for de blå rækker tage en drejning mod det røde spektrum. En tidligere blå broder svømmer nu i den røde malerbøtte, der er kendt for kun at male overfladiske løfter og tomme slagord på samfundets vægge. Et skift der efterlader et tomrum og skaber forvirring blandt dem, der engang så positivt på en blå alliance.

Venstres interne uenigheder og fundamentale skel kan også ses i Fredericias lokalpolitik, hvor de siddende folkevalgte for Venstre tydeligt mangler faste blå standpunkter, samt en spidskandidat der ikke forsvarer og repræsentere liberale værdier og principper.

En direkte konsekvens af den overordnede retning, som partiet har taget på nationalt plan? Formand Jakob Ellemann-Jensens nuværende ønske om at bryde med blå blok vidner om en selvcentreret tilgang til lederskab, som der også ses i Venstre i Fredericia, der med en politik drevet af selvcentrede personlige overbevisninger, uden kollektiv partilinje og lokale kandidater i Fredericia der fokuserer på personlig profilering gennem enkeltstående sager uden dybde, frem for at udarbejde en langsigtet, indholdsrig politik til gavn for Fredericia’s borger og erhvervsliv.

I filosofien er farven blå en af de primære farver der betragtes som en kølig og beroligende farve, associeret med himlen og havet, symboliseres dybde, stabilitet, tillid, loyalitet og visdom. Derfor er det logisk, at Venstre har gennemgået farveskiftet.

Det er lånte fjer, når Venstre kalder sig liberal.

Poul Rand, Lokalformand for Liberal Alliance i Fredericia.