En generel trend ses i danske uddannelsesdata, idet flere unge end nogensinde før ender uden en erhvervskompetencegivende uddannelse fem år efter afslutningen af deres studentereksamen. 

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at 12,9 procent af de studenter, der afsluttede deres eksamen i 2017, ikke havde påbegyndt eller fuldført en uddannelse i 2022.

Denne stigning på 0,9 procentpoint fra 2021-niveauet markerer en ny rekord ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE).

“Det er bekymrende, at rekordmange unge ikke er kommet videre i uddannelsessystemet, fem år efter de har fået deres studentereksamen,” udtaler AE’s analysechef Emilie Agner Damm i en pressemeddelelse. “Et stærkt arbejdsmarked har gjort det nemt for mange unge at finde ufaglært arbejde, hvilket kan forklare nogle af forsinkelserne. Men de unge, der vælger ikke at fortsætte deres uddannelse, står over for en usikker fremtid i et ufaglært arbejdsmarked.”

Yderligere data viser en markant udvikling i antallet af studenter, der ikke er i gang med en uddannelse to år efter eksamen. I 2012 var det omkring hver femte student, der ikke havde påbegyndt yderligere uddannelse to år efter afslutningen af deres gymnasiale uddannelse. I 2022 – ti år senere – var det to ud af fem. Det vil sige, at denne andel er blevet fordoblet over det sidste årti.