2022 var turisternes år, da Danmark både kunne byde på folkefest til Tour de France-starten og genkomsten af en række internationale kongresser. De udenlandske turister er vendt talstærkt tilbage, og der er særligt kommet mange turister fra lande tæt på. Flere kongresser og sport- og kulturevents er afgørende for, at vi fortsat kan tiltrække turister, mener Dansk Erhverv.

De foreløbige tal for antallet af turistovernatninger i 2022 tegner godt, og store sports- og kulturevents samt tilbagevende kongresser kan tage æren for det. De udenlandske turister foretog nemlig 8 pct. flere overnatninger til og med oktober i år sammenlignet med samme periode i 2019 – altså året før coronakrisen.
I den danske oplevelsesøkonomi er der en markant fremgang i forhold til årene under corona, og der er særligt kommet mange ekstra turister fra lande tæt på Danmark som Tyskland og Holland. Én af forklaringerne er Tour de France-starten i Danmark, vurderer Dansk Erhverv.

– Danmark lagde i 2022 asfalt til de tre første Tour de France-etaper, og det har bidraget til den positive fortælling om Danmark som et sikkert, grønt og cykelvenligt land blandt vores naboer sydpå. Det har også skabt en masse omtale, at Jonas Vingegaard vandt touren for det hollandske hold Jumbo-Visma, siger Lars Ramme Nielsen, markedschef for turisme, oplevelse og kultur i Dansk Erhverv.
De tyske turister i Danmark har til og med udgangen af oktober 2022 foretaget 18 pct. flere overnatninger end i samme periode i 2019. Fremgangen lyder også på 18 pct., når det gælder hollænderne.

Danmark bør satse på flere internationale events
Danmark har i en årrække haft en styrkeposition på eventområdet, hvor København de seneste 20 år har været blandt de største møde- og konferencebyer i verden. Også Aalborg, Aarhus og Odense er at finde på listerne og har en betydelig kongresforretning drevet af lokale styrkepositioner og forskningsmiljøer på universiteterne.
På sportsevent-området har Danmark særligt de seneste år været vært for betydeligt flere internationale mesterskaber, end Danmarks størrelse og indflydelse i de internationale idrætsorganisationer burde tilsige. Baggrunden er dels effektiv logistik, lufthavne, metro og dels styrker inden for sikkerhed, IT og venue-områder.

– At Danmark er lykkedes så flot med at genvinde udenlandske turister i år skyldes i høj grad, at mange af de udskudte internationale kongresser i år kunne afholdes. Danmarks sikre håndtering af coronapandemien har bidraget til vores ry som et sikkert og trygt land til store events, siger Lars Ramme Nielsen.

Dansk Erhverv anbefaler finansiering af markedsføringsbidrag
Trods glæden over det succesfulde event-år i Danmark i 2022, så er verden ikke vel forvaret.

– Når værtskabet for de største kongresser, kultur- og sportsbegivenheder skal sikres til Danmark, involverer det en meget lang værdikæde, som blotlægger et kollektivt handlingsproblem. Rigtig mange virksomheder og den offentlige økonomi har store fordele ved de største begivenheder, mens det typisk kun er konferencecentret eller venues, der bærer omkostningen ved at sikre eventet til Danmark. Der er således en klar markedsfejl, siger Lars Ramme Nielsen.

Dansk Erhverv anbefaler, at der med inspiration fra bl.a. ruteudviklingsprogrammet ”Global Connected” etableres et program, der sikrer finansiering af det markedsføringsbidrag eller lignende ydelser, som ejeren af eventet, som typisk er det internationale forbund eller forening, ofte har som forudsætning for at placere eventet i Danmark.