Folketingsmedlem for Socialdemokratiet Flemming Møller Mortensen overtager næstformandsposten for Dansk Kulturinstitut fra administrerende direktør for DJØF Forlag Anette Wad.

Som forhenværende Minister for Udviklingssamarbejde og Nordisk-samarbejde samt tidligere kulturordfører og formand for Folketingets kulturudvalg indtræder Flemming Møller Mortensen som Dansk Kulturinstituts nye næstformand med solid udenrigs – og kulturpolitisk erfaring. Han afløser administrerende direktør ved DJØF Forlag Anette Wad.

Flemming Møller Mortensen bliver næstformand i en tid, hvor Dansk Kulturinstitut er i markant vækst. I de seneste år har instituttet mere end tredoblet sin omsætning, indtaget lederrollen i større DANIDA og EU-programmer samt åbnet afdelinger i hhv. Ukraine, Georgien og Moldova.

Formand for Dansk Kulturinstitut Carsten Haurum om udnævnelsen af Flemming Møller Mortensen:

– Dansk Kulturinstitut er i rivende udvikling. Vi har netop åbnet et kontor i Georgien og er dermed solidt placeret i en region, som lige nu har hele verdens opmærksomhed. I Dansk Kulturinstitut arbejder vi altid gennem kunst og kultur, men det kræver politisk tæft og musikalitet at arbejde i lande præget af stor uro – og her ser vi frem til at trække på Flemmings store erfaring og viden fra både ind – og udland.

Flemming Møller Mortensen om sin udnævnelse til næstformand:

– Et godt samarbejde med verden omkring os kræver en langsigtet investering, og her mener jeg, at Kulturinstituttet kan noget særligt. Dansk Kulturinstitut er en dynamisk organisation, der qua sine mange projekter både kan tage favntag med aktuelle og vigtige tematikker og rykke derhen, hvor der rent geografisk er noget på spil. Jeg ved, at kunst og kultur er en meget vigtig faktor ift. styrke Danmarks internationale relationer – det er en særegen og meget kraftfuld måde at etablere nye forbindelser på. Det har jeg oplevet gentagende gange i mit politiske virke, derfor er det en sag, jeg gerne vil understøtte. Så når jeg har sagt ja tak til at træde ind i Dansk Kulturinstituts bestyrelse, er det meget velovervejet. Jeg kaster mig fuldtonet ind i det her engagement.

17 år på Borgen
Flemming Møller Mortensen er uddannet sygeplejerske og har arbejdet som sådan i Danmark, Indien og Grønland, og han har tillige arbejdet flere år med salg og marketing i medicinalindustrien. Flemming Møller Mortensen startede sin politiske karriere som kommunalpolitiker tilbage i 2001. I 2007 blev han valgt til Folketinget for Socialdemokratiet – og i forbindelse med regeringsdannelsen i 2019 blev han forfremmet til gruppeformand og statsrevisor. I 2020 fulgte udnævnelsen til Minister for Udviklingssamarbejde og Nordisk-samarbejde, som han bestred til udgangen af 2022. I sin nye funktion som Dansk Kulturinstituts næstformand er det også relevant at fremhæve, at Flemming Møller Mortensen i årene 2011-2015 var formand for Kulturudvalget. I dag er han sundhedsordfører og medlem af bl.a. kultur – og udenrigsudvalget for Socialdemokratiet.

Om Dansk Kulturinstituts bestyrelse
Flemming Møller Mortensen er nu en del af Dansk Kulturinstituts bestyrelse som udover formand Carsten Haurum tæller: fhv. hofmarskal Michael Ehrenreich, rektor for Folkeuniversitet i København Carsten Fenger-Grøndahl, direktør for Aarhus Festuge Rikke Øxner, fhv. departementschef i Kulturministeriet Erik Jacobsen, fhv. adm. direktør for Novo Nordisk Fonden Birgitte Nauntofte samt to personalvalgte repræsentanter.

Dansk Kulturinstituts bestyrelsesmedlemmer er valgt for en 4-årig periode og kan maksimalt sidde i tre perioder.