Ingen Smukfest uden Sydøstjyllands Politi, der igen i år kan konstatere, at festivalen ud fra politiets synspunkt forløb forholdsvist stille og roligt.

Når politiet deltager på en stor musikfestival som Smukfest, så er det for at sikre en god og tryg festivaloplevelse for festivalgæsterne omkring og på festivalen. Indsatsen er igen i år sket i samarbejde med Smukfest og en række øvrige samarbejdspartnere som Skanderborg Kommune, Brand og Redning, den præhospitale indsats og Hjemmeværnet med flere.

Politiets opgaver på festivalen har blandt andet været synlig patruljering ved teltområder og parkeringsområder, maritim patruljering på Skanderborg sø, kontrol af busser, målrettede indsatser mod tyverier og narkotika, færdselsindsats og patruljering i Skanderborg midtby.

’Det er vores opfattelse, at festivalen – set med politiets øjne – overordnet er forløbet meget fint i år, og at størsteparten af de omkring 60.000 festivaldeltagere har været i godt humør, festet og behandlet hinanden godt. Det skal de have ros for’ udtaler vicepolitiinspektør Finn Ellesgaard Nielsen fra Sydøstjyllands Politi og fortsætter: ’Særligt antallet af anmeldelser vedrørende sædelighed ligger lavere i år sammenlignet med andre år, mens der ses en stigning af parkeringsafgifter.’

Når så mange mennesker er samlet til musik og fest på et sted, og en by i en uges tid vokser til dobbelt størrelse, så kunne det potentielt skabe langt mere uro. Det var ikke tilfældet ud over det forventelige, og det skyldes blandt andet et godt forarbejde og et solidt samarbejde mellem myndigheder, festival og øvrige samarbejdspartnere, at festivalen også i år blev afviklet på en smidig og god måde.

Sydøstjyllands Politi tjekkede også i år busser, der blev brugt ved Smukfest. Busserne var generelt i fin stand, og resultatet var, at 4 busser blev indkaldt til syn med baggrund i mindre fejl.