Der var en stigning i antallet af indregistreringer i Region Syddanmark på 9,6 procent. Indregistreringerne af elbiler steg i juli med 107,9 procent, hvilket udgjorde den største stigning blandt alle regionerne. Region Syddanmark havde iøvrigt også den største andel af opladelige biler blandt alle regionerne i juli.

I juli måned blev der indregistreret 1.755 nye biler i Region Syddanmark. Det var 153 biler flere end i juli 2022, hvilket resulterede i en procentvis fremgang på 9,6 procent. Det betyder, at regionens udvikling i personbiler år til dato ligger 6,1 procent højere end på samme tidspunkt sidste år.

-På trods af at juli måned er lidt en joker, da den er præget af sommerferie og udlandsrejser, som er store udgiftsposter for de danske forbrugere, så har det været endnu en måned med generel vækst i bilindustrien. Der har i juli været flere nyregistreringer, sammenlignet med sidste år, i alle på nær én af landets regioner, siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører.

De 3 mest populære mærker i Region Syddanmark juli måned var henholdsvis Tesla, Volkswagen og Peugeot.

Fordobling af elektriske indregistreringer i juli

I juli 2023 blev antallet af indregistrerede elbiler i Region Syddanmark fordoblet. Der blev indregistreret 657 elbiler, hvilket er 341 flere end i juli 2022. Procentuelt svarede det til en vækst på 107,9 procent.

Salget af elbiler i regionen har generelt været stigende siden årsskiftet. Siden marts har Region Syddanmark endda haft trecifrede væksttal i deres nyregistreringer. Det betyder også, at fremgangen år til dato ligger 106,8 procent højere end samme tidspunkt sidste år. De elektriske biler udgjorde i juli den største andel af drivmidler på 37,4 procent og dermed blev el det fortrukne drivmiddel.

-I juli måned har de opladelige biler udgjort 45 procent eller derover i fire ud af fem regioner, hvilket tegner rigtigt godt for den grønne omstilling. Dog er der et massivt behov for en politisk stillingtagen til hvilke indsatser, der skal iværksættes for, at afgiftsindfasningerne ikke kommer til at bremse udviklingen. Frygten er, at mange bilkøbere vil fravælge elbilerne grundet de højere priser, som følger af afgiftsstigningerne, siger Mads Rørvig, adm. direktør i De Danske Bilimportører.

Plug-in hybrid salget fortsætter med at skrumpe
Salget af plug-in hybrid biler er generelt faldende på landsplan. Region Syddanmark er ingen undtagelse. I juli 2023 blev der indregistreret 234 plug-in hybridbiler. Det er et fald på 29,7 procent i forhold til juli måned 2022. År til dato er antallet af indregistrerede plug-in hybrider faldet med 29,1 procent sammenlignet med samme tidspunkt sidste år.

Den faldende interesse for plug-in hybrider skyldes blandt andet, at tidligere favorable afgiftsfritagelser for plug-in hybriderne er under udfasning, hvilket påvirker salget negativt – også i Region Syddanmark.

Drivmiddelfordelingen
Andelen af elektriske biler var den største blandt drivmidlerne i juli, hvor den lå på 37,4 procent af nyregistreringerne og dermed den næsthøjeste blandt regionerne, kun overgået af Region Midtjylland der havde en andel på 37,8 procent. Alle andre drivmidler havde en nedgang i deres markedsandel i juli. Benzin faldt med 2,5 procentpoint, diesel med 4,3 procentpoint, plug-in hybrid med 7,5 procentpoint, de milde hybrider med 1,4 procentpoint og hybriderne med 2 procentpoint.

De opladelige biler udgjorde 50,8 procent af salget i juli 2023 i Region Syddanmark, hvilket er den højeste andel blandt alle regionerne.

Segmentfordeling
Der var en række mindre ændringer i segmentfordelingen i Region Syddanmark. Den største ændring var en tilbagegang på 3,2 procentpoint til segmentet B: lille. Der var 3 mindre ændringer i segmenterne C: mellem, D: stor og J: SUV. Mellemsegmentet gik tilbage med 2,7 procentpoint. Det store segment og SUV-segmentet havde fremgange på hhv. 2,5 og 3 procentpoint. De resterende segmenter oplevede mindre forskydninger.

Internt i SUV-segmentet var der størst interesse for de mellemstore SUV’er, som med 47,8 procent af nyregistreringerne var den mest populære segmentklasse. De små SUV’er oplevede et fald på 20,9 procentpoint, når man sammenligner med juli sidste år. De store SUV’er oplevede den største fremgang på 17,5 procentpoint.

Fordeling mellem leasing og køb
I juli lå privatleasingandelen i Region Syddanmark på 17,3 procent, hvilket var det højeste år til dato. Modsat var erhvervsleasingandelen faldet til 24,4 procent, hvilket er det laveste år til dato. Købsprocenten endte på 58,3 procent, hvilket næsten er 20 procent højere end landsgennemsnittet, som i juli lå på 39,8.

Erhvervsanskaffelserne udgjorde i juli 35,2 procent af salget, mens private anskaffelser udgjorde de resterende 64,8 procent af salget. Det er den højeste andel af private anskaffelser siden årsskiftet.