Fredag blev tallene for 2022, der viser en fortsat høj pattegrisedødelighed i svinebranchen offentliggjort. Ifølge rapporten fra landbrugets videncenter, SEGES Innovation, er pattegrisedødeligheden faldet med blot 0,1 procent i forhold til året før. Dette betyder, at mere end 27.000 pattegrise døde hver dag i løbet af 2022.

Svinebranchen havde oprindeligt sat et mål om at øge antallet af overlevende grise per kuld. Men år efter år har rapporterne fra SEGES Innovation vist en skuffende udvikling i svineproduktionen. Selvom der har været en lille nedgang i pattegrisedødeligheden, er branchen langt fra at opfylde sine egne krav. I 2014, da målet blev fastsat, var den samlede pattegrisedødelighed 21,6 procent. Siden da er pattegrisedødeligheden kun steget.

Dyrenes Beskyttelses direktør, Britta Riis, udtrykker bekymring og kalder situationen for et nødråb fra de lukkede svinestalde over for DR. Hun påpeger, at de frivillige aftaler med landbruget ikke har fungeret, og hun opfordrer til lovgivning på området.

Samtidig med den generelle stigning i pattegrisedødeligheden er kuldene også blevet større. Dyrenes Beskyttelse mener, at der er en sammenhæng mellem størrelsen af kuldene og pattegrisedødeligheden. De påpeger, at den nuværende forretningsmodel med fokus på høj avlshastighed resulterer i en høj dødelighed, hvor næsten en fjerdedel af grisene dør, før de når fravænningsalderen. De anbefaler ændringer i avlsmålene og opfordrer til lovgivning på området.

På den anden side mener Landbrug og Fødevarer, at den lille nedgang i pattegrisedødeligheden er en positiv udvikling. Christian Fink Hansen, sektordirektør for grise i Landbrug og Fødevarer, udtrykker tro på, at branchen vil nå målet i løbet af de kommende år. Han erkender dog, at den nuværende pattegrisedødelighed er højere end målet fra 2014, og anerkender derfor også behovet for forbedring.