Robusthedskommissionen har fremlagt 20 anbefalinger, der har til formål at styrke det danske sundhedsvæsen og ældrepleje. Med en tværfaglig kommission bag sig har anbefalingerne et bredt sigte: mere tid til borger- og patientnære kerneopgaver, styrket robusthed i systemet og et mere fleksibelt og effektivt arbejdsmiljø.

Kommissionen blev etableret i august 2022 som en direkte udløber af en sundhedsreform indgået i maj samme år. Arbejdet blev kortvarigt sat i bero under Folketingsvalget, men blev genoptaget i december 2022 med fornyet energi. Nu, to måneder før forventet, har kommissionen offentliggjort deres anbefalinger.

Søren Brostrøm, formand for Robusthedskommissionen, slår fast, at “vi ikke kan fortsætte som hidtil, hvis vi ønsker et sundhedsvæsen og en ældrepleje, der er attraktive arbejdspladser, hvor borgerne føler sig godt behandlet.” Han fremhæver nødvendigheden af “gennemgribende forandringer i tilrettelæggelsen af sundheds- og ældrepleje, især med den stigende andel af ældre og personer med multisygdomme.”

Brostrøm uddyber:

– Vi skal blive bedre til at prioritere, reducere antallet af opgaver, finde mere effektive arbejdsgange og styrke arbejdsmiljøet. Det er en helhedsorienteret tilgang, der kræver en bred opbakning fra alle aktører inden for sundheds- og ældrepleje; det inkluderer politikere, fagfolk, arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde bakker op om kommissionens anbefalinger:

– Selvom finansiering er vigtig, kan vi ikke købe os ud af problemet. Vi er nødt til at tænke i nye baner.

Løhde fremhæver, at kommissionen “giver flere konkrete forslag til, hvordan vi kan aflaste de mest belastede medarbejdere og forbedre vagtplanlægningen. Derudover bør vi sætte skub i den digitale omstilling for at optimere systemet yderligere, siger hun.

Med de 20 anbefalinger har Robusthedskommissionen tegnet konturerne af et forbedret sundhedsvæsen og ældrepleje, hvor personalet kan fokusere mere på deres kerneopgaver. Selvom anbefalingerne er ambitiøse, understreger de både nødvendigheden og muligheden for forbedring. Det forventes nu med stor spænding, hvordan disse forslag vil blive modtaget og implementeret, og ikke mindst, hvilken betydning de vil have for fremtidens sundhedsvæsen og ældrepleje i Danmark.

Faktaboks: Robusthedskommissionens medlemmer

 • Søren Brostrøm, tidligere direktør, Sundhedsstyrelsen, formand for kommissionen
 • Annemarie Hellebek, hospitalsdirektør, Bornholms Hospital
 • Bodil Overgaard Akselsen, chefsygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Gødstrup
 • Christian Bøtcher Jacobsen, professor i sundhedsledelse, Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet
 • Christian Harsløf, direktør, KL
 • Dorthe Boe Danbjørg, 2. næstforkvinde, Dansk Sygeplejeråd
 • Helene Rasmussen, direktør for Social og Sundhed, Gentofte Kommune
 • Klaus Larsen, IT-direktør, Region Nordjylland
 • Lisbeth Lintz, formand, Akademikerne
 • Mickael Bech, professor i sundhedsøkonomi og –ledelse, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet
 • Mona Striib, forbundsformand, FOA
 • Nanna Højlund, næstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation
 • Per B. Christensen, formand, Danske SOSU-skoler
 • Ricco Dyhr, sygehusdirektør, Nykøbing Falster Sygehus
 • Rikke Margrethe Friis, forhandlingsdirektør, Danske Regioner
 • Thomas Kiær, administrerende direktør, Acure Privathospital