Flere kunder oplever lige nu enten ustabilt internet eller, at de ikke kan komme på internettet. Yousee melder, at man er i gang med at udbedre fejlen.

– Fejl på mobil, tv og internet Vi har i øjeblikket en teknisk fejl som medfører at man kan have problemer med data på sin mobiltelefon og sit mobile bredbånd. Fejlen kan også påvirke tv og internet. Vi knokler for at finde fejlen og få den rettet hurtigst muligt, skriver Yousee.