De foreløbige tal tegner en stor interesse i at søge ind på SDU’s uddannelsestilbud.

yddansk Universitet kan igen i år glæde sig over en flot søgning til bachelor- og professionsbacheloruddannelserne. Det viser de foreløbige data, efter at fristen for at søge ind på en videregående uddannelse udløb den 5. juli kl. 12. De foreløbige tal indikerer, at antallet af ansøgninger til SDU’s uddannelser ligger på samme niveau som i 2023.

Årets søgning ligger igen i år på et højere niveau end i 2019 før COVID-19-pandemien, og i år har det ikke været muligt at søge ind på uddannelser i Slagelse, hvor SDU’s uddannelsesaktiviteter er under afvikling.

– Jeg er utrolig glad for de mange ansøgninger, vi har modtaget – og for hvor mange der har vist interesse i SDU’s uddannelser. Det er opløftende at se, at vi for andet år i træk oplever en vækst i antallet af ansøgninger fra internationale studerende. Det understøtter vores ambitioner om at fastholde og udvikle attraktive og stærke uddannelses- og fagmiljøer samtidig med, at adresserer den store efterspørgsel på højtspecialiseret arbejdskraft i hele regionen, siger Helle Waagepetersen, prorektor for uddannelse på Syddansk Universitet.

Flere prioriterer SDU

En af de positive ting, der er værd at fremhæve ved årets søgning, er, at der er flere, der har indsendt førsteprioritetsansøgninger til et af SDU’s uddannelsestilbud i forhold til sidste år.

På fakultetsniveau ses der især stigninger i førsteprioritetsansøgninger til uddannelser på det naturvidenskabelige og tekniske område.

Ansøgerne får svar 26. juli

De håbefulde ansøgere får svar på, om de tilbydes en studieplads den 26. juli, og de har derefter indtil 6. august til at takke ja til pladsen. Indtil da gøres alt klar for at skabe den bedste studiestart for de nye studerende.