I Region Syddanmark arbejder seks klinikker målrettet på at forbedre unges seksuelle sundhed og trivsel. Disse klinikker, oprettet i samarbejde med kommunerne, tilbyder rådgivning, test for kønssygdomme og prævention, alt sammen med det formål at forebygge uønsket graviditet og seksuelt overførte sygdomme. Men med finansieringen for klinikkerne sat til at udløbe ved årets udgang, står regionen nu over for vigtige beslutninger om deres fremtid. Pernelle Jensen, regionsrådsmedlem for Venstre og formand for Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen, deler indsigt i de udfordringer og resultater, som de seneste analyser har afsløret, og understreger behovet for fortsat støtte til disse vitale sundhedstilbud.

Pernelle Jensen (V). Foto: AVISEN

“Klinikkerne tilbyder rådgivende samtaler, test for kønssygdomme og prævention, hvilket er afgørende for de unges sundhed”, siger Pernelle Jensen.

Finansieringen til klinikkerne er forlænget året ud, og der skal tages stilling til deres fremtid i den kommende budgetlægning. To analyser er blevet udført for at understøtte beslutningen – en kvalitativ analyse fra 2022 og en nylig kvantitativ analyse. Den kvantitative analyse viser, at klinikkerne tiltrækker unge, der ellers ikke ville gå til deres egen læge med samme problemstilling. Jensen bemærker: “Størstedelen af de unge, som besøger klinikkerne, har aldrig eller kun nogle gange brugt kondom – faktisk er det tal 70%. Størstedelen har brugt fortrydelsespiller, og 15% mere end tre gange. Desuden har over en tredjedel oplevet overgreb eller seksuelt grænseoverskridende adfærd mindst én gang.”

Desværre viser undersøgelsen ikke et fald i antallet af unge mødre eller aborter, hvilket kan skyldes et generelt fald på landsplan i både aborter og fødsler blandt unge kvinder.

En bekymrende tendens

“Undersøgelsen viser en bekymrende tendens blandt de unge, ikke kun de sårbare, men også dem i uddannelse og beskæftigelse, som man ellers ville betragte som ressourcestærke,” siger Jensen. Hun udtrykker bekymring over, at seksuel sundhed ikke fylder mere i de unges bevidsthed og bemærker den stigende forekomst af klamydia blandt unge i alderen 15-29 år både i regionen og på landsplan. “Det er noget, vi er nødt til at tage hånd om sammen med kommunerne,” tilføjer hun.

Den kvalitative analyse fra 2022 viste, at de unge føler sig trygge ved klinikkerne og at det er afgørende, at de kan henvende sig anonymt og at klinikkerne er lettilgængelige. Jensen mener, at denne tryghed understøtter de resultater, som den kvantitative analyse har vist.

“Jeg vil derfor konkludere efter begge analyser, at der er unge, som har behov for dette tilbud, unge som ikke går til deres praktiserende læge, og at der er behov for rådgivning til unge om seksuel sundhed generelt,” siger Jensen.

Hun understreger vigtigheden af klinikkerne: “Klinikkerne for seksuel sundhed, herunder klinikken i Fredericia, er et vigtigt tilbud til unge. Unge – som vi kan se af analysen – der ikke ville være gået til deres almen praktiserende læge. Analysen viser også, at seksuel sundhed ikke fylder særlig meget hos de unge, og det er bekymrende, ligesom stigningen i klamydia blandt de unge også er bekymrende. Det vil jeg gerne gøre noget ved sammen med kommunerne.”

Regionens del af finansieringen til klinikkerne udløber ved årsskiftet, men Jensen vil rejse spørgsmålet i de kommende budgetforhandlinger: “Jeg synes, klinikkerne bør fortsætte det gode arbejde,” slutter hun.