Museumsrådet for Langelands Museum bliver styrket, når nyt medlem med stor erfaring fra kulturområdet tiltræder. Rådet består i dag blandt andet af borgmester Tonni Hansen, Folketingets formand Søren Gade, tidligere chef for Hjemmeværnet Finn Winkler og Christian Ahlefeldt-Laurvig.

Da biolog og ekspeditionsleder Cecilia Vanman i foråret 2024 meddelte, at hun grundet øget arbejdsmængde i andet regi ønskede at udtræde af museumsrådet for Langelands Museum, skulle der findes et nyt medlem. Valget faldt på arkitekt og tidligere kontorchef i Slots- og Kulturstyrelsen, Annette Straagaard.  Hun tiltæder Langelands Museums Rådgivende Museumsråd den 1. juli 2024, og hun glæder sig til opgaven: 

”Langeland er et fantastisk sted, som jeg på kort tid er kommet til at holde rigtig meget af, og derfor blev jeg også rigtig glad over henvendelsen og ser frem til at kunne bidrage til, at Langelands Museum bliver endnu bedre i fremtiden.”

Også museumsleder Peer Henrik Hansen er glad for udpegningen: 

”Annette kommer med kompetencer til museumsrådet, som vi i dag ikke har, og hun har mangeårig erfaring fra Slots- og Kulturstyrelsen. Og så er hun endog lokalt forankret. Jeg glæder mig meget til, at hun bliver en del af museets sparringsrum i det rådgivende museumsråd”. 

Annette Straagaard er oprindeligt uddannet på KADK, Kunstakademiets Arkitektskole. Hun var i 1992 til 2003 indehaver af egen tegnestue, hvorefter hun var projektleder i Albertslund Kommune i 2 år. Derefter har hun være projektleder i Slots- og Ejendomsstyrelsen fra 2005 til 2009. I 2009-23 var hun kontorchef for Restaurering og Projekter i Slots- og Kulturstyrelsen. Hun har også skrevet bogen ”Eremitageslottet” og er medforfatter til bogen ”Liv og Rum – en inspirationsbog om pædagogiske visioner og fysiske rammer” om indretning og etablering af en børnehave.

Annette Straagaard er flyttet til Nordlangeland og arbejder sammen med Nordlangeland Lokalråd om udvikling af Bøstrup Skole. Hun er i dag beskæftiget hos Charlottenlund & Nedergård Godser A/S samt Tranekær Gods A/S.