Efterspørgslen efter kvalificeret arbejdskraft til den grønne omstilling stiger markant i de kommende år og risikerer at sætte omstillingen i stå. CONCITO og Tænketanken Mandag Morgen lancerer otte anbefalinger til fremtidens grønne beskæftigelses- og uddannelsespolitik.

Udfordringerne med at sikre nok arbejdskraft til den grønne omstilling er velkendte, men endnu ikke løst. Derfor fremlægger CONCITO og Mandag Morgen nu et katalog med otte anbefalinger til fremtidens grønne arbejdsmarked.

Den grønne omstilling bliver en massiv udfordring for det danske arbejdsmarked. I disse år skal fjernvarmenettet udvides i mange kommuner, samtidig skal der opsættes solceller og elladestandere. I de kommende år skal der opsættes flere havvindmøller end nogensinde før og elnettet skal udvides. Det er kæmpemæssige investeringer i fremtidens grønne infrastruktur, som alt sammen kræver arbejdskraft.

– Men den grønne omstilling er mere end teknik. I fremtiden kommer den grønne omstilling til at berøre alle på arbejdsmarkedet og det stiller øgede krav til op- og omkvalificering af hele arbejdsstyrken, siger programchef Peter Andreas Norn, CONCITO.

Derfor lancerer CONCITO og Tænketanken Mandag Morgen nu otte anbefalinger til, hvordan vi skaffer kvalificeret arbejdskraft til den grønne omstilling. Anbefalingerne er udarbejdet i regi af projektet Fremtidens grønne arbejdsmarked, hvor 25 centrale aktører på arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet har deltaget i et intensivt toårigt udviklingsforløb på baggrund af en række analyser af grønne krav til arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet.

Projektet er finansieret af PensionDammark, Novo Nordisk Fonden og Industriens Fond. På vegne af de finansierende parter udtaler adm. dir. Torben Möger Pedersen, PensionDanmark:

– Danmark kommer til at mangle både faglært og akademisk uddannet arbejdskraft inden for en ganske kort årrække til den grønne omstilling. Selv om at udfordringerne er velkendte, så er de endnu ikke løst. Uden arbejdskraften forsinker vi den grønne omstilling. Derfor er PensionDanmark, Novo Nordisk Fonden og Industriens Fond gået sammen om finansiering af vidensprojektet: Fremtidens grønne arbejdsmarked.

Klimapolitik skal konsekvensvurderes og et nationalt kompetenceråd skal sikre den rette uddannelse og kompetence

Projektet peger på, at dansk uddannelses- og beskæftigelsespolitik fremadrettet skal løse tre kerneudfordringer for, at vi kommer i mål med den grønne omstilling. Kerneudfordringerne er hhv. behovet for mere arbejdskraft til den grønne omstilling, behovet for flere med en erhvervsuddannelse og STEM-uddannelse og behovet for yderligere op- og omkvalificering af den eksisterende arbejdsstyrke.

Udfordringerne er så komplekse, at der er behov for at arbejde systemisk med at skabe en stærkere kobling mellem klima- og energipolitik på den ene side og uddannelses- og beskæftigelsespolitik på den anden side. Konkret foreslår CONCITO og Tænketanken Mandag Morgen, at regeringen fremover udarbejder konsekvensvurderinger af beskæftigelseseffekter ved alle større klima-, energi-, forsynings og miljøpolitiske tiltag og at regeringens årlige klimaprogram fremadrettet skal indeholde en gapanalyse, der viser den forventede forskel mellem udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft til den grønne omstilling.

Samtidig foreslår CONCITO og Tænketanken Mandag Morgen, at regeringen etablerer et nationalt kompetenceråd. Kompetencerådet skal følge udviklingen på uddannelsesområdet og arbejdsmarkedet samt bidrage med analyser af kompetencebehov på fremtidens arbejdsmarked. Det skal ske i dialog med arbejdsmarkedets parter og uddannelsessektoren, som tilpasser dimensioneringen af uddannelserne og udbuddet af VEU herefter.

– Arbejdsmarkedet forandrer sig dramatisk i disse år. Der er behov for, at vi løbende indretter os, så vi sikrer en bedre sammenhæng mellem fremtidens udbud af jobs, uddannelsesdimensionering og fremtidens efteruddannelsesindsats. Vi skal tænke meget mere i helheder og på tværs af organisationsskel. Derfor foreslår vi et nationalt kompetenceråd som organiseres lige som de økonomiske vismænd og med en bred deltagelse af alle relevante interesser i et repræsentantskab, udtaler strategidirektør Lisbeth Knudsen, Tænketanken Mandag Morgen.

De to anbefalinger skal ses i sammenhæng med det samlede anbefalingskatalog, der i alt indeholder otte centrale anbefalinger til beskæftigelses- og uddannelsespolitikken og mere end 20 konkrete indsatser.