Region Syddanmark har været involveret i en voldgiftssag angående anvendelsen af vindspærreplader på den nye sengebygning på Kolding Sygehus. Det fik bølgerne til at gå højt i regionsrådet, da sagen skulle godkendes mandag.

Regionen havde oprindeligt bestilt cementbaserede plader, men under projektets forløb blev disse udskiftet med MgO-plader uden regionens viden. MgO-pladerne, som blev anvendt, viste sig at være uegnede til det danske klima, da de absorberer vand og bliver porøse, hvilket kan føre til korrosion og råd i andre byggematerialer.

Byggebranchen blev bekendt med problemerne ved MgO-plader i marts 2015, og Voldgiftsretten afgjorde, at Region Syddanmark skal betale knap 22 mio. kr. i erstatning og sagsomkostninger til totalrådgiveren og facadeentreprenøren, selvom regionen efterfølgende indgik en midlertidig aftale om udskiftning af pladerne for at undgå yderligere skader.

Sagen blev senere behandlet i regionsrådet i Region Syddanmark, hvor der skulle træffes en endelig beslutning om godkendelse af Voldgiftsrettens kendelse. Den blev godkendt, men det gik ikke stille for sig, at Region Syddanmark skal følge Voldgiftsrettens kendelse, som pålagde regionen at betale næsten 22 millioner kroner i erstatning og sagsomkostninger. Karsten Uno Petersen (A), formand for Udvalget for Byggeri, Indløb og Grøn Omstilling, udtrykte stor frustration over resultatet. Han rettede især kritik mod håndteringen af byggematerialerne og kommunikationen under projektets udførelse.

– Voldgiftsretten har dømt Region Syddanmark til at betale 22 mio. i erstatning. Det er en afgørelse, jeg ikke er enig i, og som jeg er meget ærgerlig over. Min ærgerlighed bunder i, hvordan det er sket. Facadeentreprenøren begyndte opsætningen af MgO-plader i 2015, selvom regionen oprindeligt havde bestilt en anden type facadeløsning. Han valgte at anvende MgO-plader uden forudgående orientering af regionen. I foråret 2015 kom der advarsler mod at anvende MgO-plader, da de absorberer væske i stedet for at afvise den. Regionen blev først orienteret om dette i juni 2015, da installationen var fuldført. Efterfølgende ville hverken facadeentreprenøren eller totalrådgiveren påtage sig ansvaret. For at undgå følgeskader indgik man en aftale om at udskifte pladerne, sagde Petersen og fortsatte:

– Hvis regionen i maj 2015 havde fået at vide, at det var MgO-plader, havde vi ikke ville skifte dem, og det strider imod, at vi en måned efter, da vi fik oplysningen, igangsatte en udskiftning. Derfor er det en ærgerlig sag, men det er ikke muligt at anke den. Derfor må regionsrådet acceptere stillingen.

Carsten Sørensen (O) gav udtryk for sin dybe utilfredshed og vrede over dommen i regionsrådet. Hans frustration centrerer sig omkring både resultatet af sagen og processen i forbindelse med byggeprojektet. Hans kommentar blev nøje formuleret som følger:

– Jeg er rasende over denne dom. Jeg kan ikke acceptere det. De fuldførte byggeriet, selvom der var en fejl. Sådan arbejder vi ikke her. Det fremgår jo i bund og grund af dommen, at vi ville have været ligeglade, hvis vi havde vidst det – men det gjorde vi ikke, sagde Sørensen.

Ikke andre fra regionsrådet havde bemærkninger, hvor sagen blev godkendt enstemmigt trods bemærkninger fra Carsten Uno Petersen og Carsten Sørensen.