Efter mange måneders forberedelser kunne Natlægevagt Syd i nat tage imod de første patienter i den nye lægevagt. Region Syddanmark overtog driften af lægevagten om natten klokken 23.00, og klokken 08.00 kunne natlægevagten konkludere, at den første vagt var veloverstået.

Der er blevet knoklet, siden regionsrådet i september 2023 besluttede at hjemtage driften af lægevagten om natten. Forberedelser, som natten til torsdag resulterede i en vellykket åbning af den nye natlægevagt, fortæller cheflæge på Fælles Akutmodtagelse Poul Henning Madsen:

– Selvom vi følte os klar og velforberedte til overtagelsen, var det selvfølgelig med en vis spænding, da vi åbnede natlægevagten klokken 23.00. Men ud over et par små justeringer på it-systemerne undervejs, som patienter ikke burde bemærke, gik den første vagt alt i alt rigtig godt. Overleveringen fra PLO’s vagtlæge om aftenen gik fint, og det var generelt en stille nat. Det er klart, at vi kun lige er begyndt, og at der løbende kan opstå udfordringer, hvor vi skal justere og rette til. Men jeg synes, at vi er kommet godt fra start.

I alt modtog Natlægevagt Syd fra kl. 23.00-08.00 210 opkald fra syddanskere, som havde brug for lægehjælp. Af dem blev 25 tilset ved en fysisk konsultation, og 15 fik besøg i eget hjem.

Ventetiden til at komme igennem til lægevagten var i gennemsnit 1 minut og 20 sekunder den første nat.

Lægevagten overgår til Region Syddanmark kl.23.00 Billedet er taget den 01/02/2024.

Kulmination på månedernes forberedelse

Regionen har siden beslutningen om hjemtagningen været forberedt på, at der ventede en stor opgave, fortæller regionsrådsformand Bo Libergren (V):

– Vi har fra starten vidst, at det er en kompleks opgave at overtage og drive lægevagten om natten. Derfor er vi rigtig glade for den store interesse, vi har oplevet fra lægerne, og de mange ressourcer og den store viden, vi har kunnet trække på i vores organisation. Det har gjort det muligt at etablere en solid vagtlægeordning, som sikrer, at der sidder læger klar til at hjælpe borgerne i nattetimerne.

Den nye natlægevagt ligner i høj grad den tidligere løsning. Det er altså fortsat læger, som besvarer telefonerne, ligesom borgere fortsat kan komme til fysisk konsultation på akutsygehusene eller blive tilset derhjemme. Og det glæder formand for Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen Pernelle Jensen (V):

– Jeg er rigtig glad for, at den første nat er gået godt, og at vi fået etableret en løsning, som giver borgerne god og nær lægehjælp. Med Natlægevagt Syd er vi med til at sikre borgerne tryg lægehjælp, uanset hvornår på døgnet de har brug for det – og uanset hvor de bor. Det er resultatet af mange måneders hårdt arbejde, og det er rigtig godt gået.