Terrortruslen mod Danmark er alvorlig. Politiets Efterretningstjeneste (PET) oplyste i august, at den seneste tids koranafbrændinger har haft betydning for det aktuelle trusselsbillede, og at terrortruslen mod Danmark er blevet skærpet inden for det i forvejen høje niveau. Bl.a. derfor har regeringen i dag meddelt EU-Kommissionen, at Danmark genindfører grænsekontrollen mod Tyskland i en ny midlertidig periode på seks måneder.

Regeringen vurderer, at det er nødvendigt at genindføre grænsekontrollen mod Tyskland i en ny midlertidig periode for at imødegå de trusler, Danmark står overfor navnlig som følge af den opmærksomhed, koranafbrændingerne har medført hen over sommeren 2023. Dertil kommer den markante, bredspektrede og vedvarende trussel fra fremmede staters efterretningstjenester. Derudover er der aktuelt et migrationspres, hvor 11 lande på nuværende tidspunkt befinder sig i en situation, hvor antallet af asylansøgere er højere end under migrationskrisen i 2015-2016.

Regeringen besluttede i april 2023 at omlægge grænseindsatsen mod Tyskland, så indsatsen i højere grad fokuserer på den kriminalitetsbekæmpende indsats i grænseområderne frem for indrejsekontrol. Denne model videreføres med genindførelsen af grænsekontrollen i en ny midlertidig periode. Omlægningen er fortsat under implementering, og Rigspolitiet vurderer, at omlægningen generelt har haft en positiv effekt på trafikafviklingen, og at den skaber bedre rammer for en styrkelse af politiets efterforskning af grænseoverskridende kriminalitet.

Politiet er fortsat klar til at øge indrejsekontrollen med kort varsel, såfremt trusselsbilledet ændrer sig.

Justitsminister Peter Hummelgaard siger:

– For regeringen er det vigtigt, at indsatsen i vores grænseområder er stærk og robust. Situationen i verden omkring os betyder desværre, at der er behov for, at vi opretholder grænsekontrollen mod Tyskland. Det skal også ses i lyset af den alvorlige terrortrussel, som Danmark står overfor. Den seneste tids koranafbrændinger har ifølge PET medført, at terrortruslen mod Danmark er skærpet inden for det i forvejen høje niveau. Det skal vi tage seriøst, og derfor mener regeringen også, at det er det mest ansvarlige at genindføre den midlertidige grænsekontrol mod Tyskland.