I en tid, hvor adgangen til sundhedsvæsenet er mere afgørende end nogensinde, står Region Syddanmark over for betydelige udfordringer med at sikre lægedækning i alle hjørner af regionen. Særligt Sydvestjylland og Sønderjylland er ramt af manglen på praktiserende læger. For at tackle denne udfordring leder Pernelle Jensen, regionsrådsmedlem for Venstre og formand for Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen, et vigtigt rekrutteringsprojekt, der har til formål at skabe en bæredygtig løsning på problemet. Jensen deler i dette interview indsigt i de aktuelle udfordringer og de strategier, der bliver anvendt for at sikre, at alle borgere i regionen har adgang til nødvendig lægehjælp.

Der er stadig lægedækningsudfordringer i vores region, særligt i Sydvestjylland og Sønderjylland, siger Pernelle Jensen indledningsvist.

Pernelle Jensen (V). Foto: AVISEN

Jensen påpeger, at der i de kommende år bliver uddannet flere læger, hvilket åbner muligheden for at sikre en bedre geografisk balance.

“Der vil være et overtal af almen medicinere på Fyn og i Lillebæltsområdet, så det gælder om at motivere lægerne til at søge hen til de lægedækningstruede områder,” forklarer hun. Hun erkender, at dette kræver en håndholdt og individuel indsats, men understreger vigtigheden af at være på forkant, især da aldersprofilen på lægerne i de udsatte områder betyder, at mange nærmer sig pensionsalderen.

Generationsskifte og rekruttering

Rekrutteringsprojektet spiller en nøglerolle i denne sammenhæng. Projektet skaber kontakt mellem yngre og ældre læger med henblik på at lave generationsskifteaftaler.

“Vi klæder de yngre læger på til at nedsætte sig i praksis forholdsvist hurtigt efter de er færdiguddannede,” siger Jensen. Dette sker gennem kurser i praksiskøb og rekrutteringsarrangementer, hvor ældre og yngre læger mødes. Der er også mulighed for sommerferiepraktik i yderområderne for medicinstuderende, og projektet understøtter læger i Sønderjylland, der ønsker at rekruttere tyske læger.

Samarbejde med kommunerne

Jensen fremhæver også den gode kontakt til kommunerne og deres bosætningskonsulenter. “Vi ved, hvor vigtigt det er, at familielivet også hænger sammen – at der er skoler til børnene, job til ægtefællen og et attraktivt sted at bo,” siger hun. Denne helhedsorienterede tilgang er medvirkende til, at det ofte lykkes at skabe et match mellem ældre læger, der vil sælge deres praksis, og yngre læger, der ønsker at købe.

På grund af de fortsatte udfordringer med lægedækningen og projektets nøglerolle i at sikre fremtidig lægedækning, anbefaler Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen regionsrådet at forlænge rekrutteringsprojektet i yderligere tre år, frem til 2027. Jensen slutter med en opfordring til regionsrådet: “Forlængelse af projektet er afgørende for at sikre, at alle borgere i Region Syddanmark også fremover har adgang til nødvendig lægehjælp.”