Hunde og blågrønne alger er en farlig kombination. Og når sommervarmen, som nu, er over landet, så kan der følge blågrønne alger med, som kan udgøre en fare for hunden. De kan ikke bare gøre hunden syg, men i værste tilfælde slå den ihjel. Der er set eksempler på at en hund, der har rullet sig i alger for derefter at slikke sig, er blevet syg. Her fortæller vi dig, hvad du skal være opmærksom på.

Varme sommerdage med sol og stille vejr giver gode vækstbetingelser for de særdeles giftige, blågrønne alger. Bliver det for alvor varmt, så øges risikoen for blågrønne alger i søer, vandløb og i havet. Derfor skal du være ekstra opmærksom, når du lader hunden køle af med en tur i vandet. Er der algevarsler, skal man holde hundene fra strande og søer.

Hvad er blågrønne alger og hvorfor er de farlige for hunde?

Blågrønne alger er egentlig bakterier, der danner flere forskellige sygdomsfremmende giftstoffer, som er giftige for både hunde. De forekommer efter længere tids varme og kan blomstre op alle de steder, hvor vandet ellers indeholder alger, dvs. i størstedelen af det vand vi har herhjemme.

Når hunde svømmer, kan det ikke undgås, at de indtager en del vand og på denne måde risikerer at optage større eller mindre mængder giftstoffer (nodularin) fra de blågrønne alger.

Risikoen for, at hunden bliver forgiftet af blågrønne alger, afhænger naturligvis af, hvor store mængder (alge)giftstoffer der er i vandet, hvor længe hunden bader, og om den drikker af vandet.

Hav respekt for algealarmer

Tjek altid badevandet inden hunden hopper i – det skifter fra dag til dag – og tag algevarsler meget alvorligt.

Hold øje med skiltning ved strande og søer eller gå på kommunens hjemmeside.

Når algevarslerne lyder, skal man holde hundene fra strande og søer. Der er set eksempler på at en hund, der har rullet sig i alger for derefter at slikke sig, er blevet syg.

Sådan kan du genkende de blågrønne alger

Blågrønne alger er ikke altid blågrønne. De kan også være gullige, røde eller brunlige. Algerne vil ligne et grumset “tæppe” nær vandoverfladen, og oftest vil der også være skum på selve overfladen.

Gå evt. ud i vandet til knæene og kig på dine fødder. Hvis du ikke kan se dem, kan vandet være så fyldt med alger, at din hund ikke bør bade.

Du bør altid holde hunden væk fra grumset vand og vand med skum på overfladen – selvom skummet blæser ind til kanten, så kan det stadig indeholde algernes giftstoffer.

Hvis hunden (måske) har været i kontakt med blågrønne alger

Ved du eller er du i tvivl, om hunden har været i kontakt med blågrønne alger, så kig efter følgende symptomer på forgiftning:

-Diarré
-Opkastning
-Fråde om munden
-Hudirritation
-Krampe
-Lammelser
-Derudover kan der være noget i gang i hunden, som ikke er synligt som fx leverskader, nyreskader, nerveskader, lungepåvirkning, indre blødninger, m.m.

Da en forgiftning med blågrønne alger kan være livstruende, så er det vigtigt altid at kontakte din dyrlæge eller en digital dyrlægerådgivningstjeneste, hvis du er i tvivl.

Derudover skal du selv hurtigst muligt bade hunden med shampoo og skylle den grundigt. Det er meget vigtigt, at du sørger for at den ikke slikker sig i pelsen, inden og mens du vasker den, da det kan forværre forgiftningen.

Huskeliste om hunde og blågrønne alger

-Blågrønne algers gift kan være livstruende, så det er vigtigt at holde din hund væk fra dem og vandet omkring.
-Algerne kan forekomme i det meste vand f.eks. vandløb, søer og i havet.
-Ud over at være blågrønne kan de også være gullige, røde og brunlige.
-Algerne ligner et grumset “tæppe” nær vandoverfladen, som der ofte også vil være skum på.
-Symptomer på forgiftning er bl.a. diarré, opkastning, fråde om munden, hudirritation, krampe, lammelser, leverskader, nyreskader, nerveskader, lungepåvirkning og indre blødninger.
-Har din hund været i kontakt med algerne, eller er du i tvivl, så kontakt en dyrlæge eller digital dyrlægerådgivningstjeneste. Bad evt. selv hunden med rent vand og shampoo, og skyl den grundigt.
-Har hunden været i vandet, så sørg for at den ikke slikker sig i pelsen, før eller under den vaskes, da det kan gøre forgiftningen værre.