Region Syddanmark står med en overbeholdning af værnemidler efter Covid-19-pandemien, og nu skal det afgøres, hvad der skal ske med dem. Regionsrådet i Region Syddanmark drøftede sagen under et møde og vedtog at følge en indstilling, der prioriterer salg, donation eller genanvendelse af værnemidlerne.

Da Covid-19 ikke længere udgør en stor risiko for sundhedssystemet, herunder i forhold til sygehusene, er sygehusenes efterspørgsel efter værnemidler klart aftagende. Samtidig hermed besluttede staten i slutningen af 2021 at nedjustere de statslige måltal for værnemidler. Dette har afstedkommet, at alle regioner i dag har en overbeholdning af værnemidler.

Region Syddanmark har pr. 9. marts 2023 følgende på sit lager, som forventes ikke at blive brugt:

ProduktAntal(i stk.)Indkøbspris
(kr. ekskl. moms)
PallerForventes ikke at  blive brugt
Engangshandsker XS79.70029.5691 plx
Visirer*317.5805.121.727150 plx
FFP2-masker*198.1606.173.55515 plx
FFP3-masker12.000372.0001plx
Heldragter*93.03017.389.762186 pl
Mundbind (type 2)279.9501.889.6637 plx
Mundbind (type 2R)2.961.9503.643.199124 plUdløbet
Sprit00 
Samlet 34.619.475484 paller 

Det er ikke hensigten med nærværende forslag, at hele overbeholdningen skal afhændes, da regionen – og de øvrige regioner – fortsat er forpligtet til at leve op til de statslige måltal, der udstikkes af Styrelsen for Forsyningssikkerhed (SFOS). Der gøres endvidere opmærksom på, at ovenstående opgørelse er udtryk for et øjebliksbillede, og at lagerbeholdningen derfor løbende kan falde eller stige.

– På grund af Covid-19 blev regionerne pålagt at lagre værnemidler. Regionen har en overbeholdning, som vi skal finde ud af, hvad vi skal gøre ved. Vi er stadig forpligtet til at have noget, siger Bo Libergren (V).

Administrationen præsenterede fem muligheder for at nedbringe overkapaciteten, herunder levetidsforlængelse, salg, donation, udvinding af materialer eller forbrænding til energiudnyttelse. Indstillingen blev godkendt af regionsrådet, og prioriteringen er nu salg, donation eller genanvendelse på anden måde.

Libergren fortsætter: “Forbrænding er en mulighed, hvis man ikke kan afhænde værnemidlerne ved salg. Men prioriteringen er salg, donation eller genanvendelse på anden måde.”

Et enigt regionsråd godkendte at værnemidler, som regionen ikke kan afhænde gennem salg, donation eller genanvendelse sendes til forbrænding, herunder til energiudnyttelse i muligt omfang.