Sur, ked af det eller bange. Det er nogle af de følelser, små børn kan sidde tilbage med, når mor eller far skælder dem ud. Konflikterne fører i flere tilfælde til, at barnet får en timeout væk fra resten af familien, og det sker, selvom barnet ikke altid forstår hvorfor. Det viser en ny undersøgelse blandt 1.153 børnehavebørn, som Børns Vilkår har lavet.

Over halvdelen af børn i alderen fem til seks år oplever, at mindst en forælder tit skælder dem ud. De voksnes skældud kan gøre børnene sure, bange eller kede af det. Det viser en ny undersøgelse fra Børns Vilkår, baseret på spørgeskemabesvarelser fra 1.153 børnehavebørn. Der er desuden lavet kvalitative interviews med 42 børn.

Undersøgelsen viser også, at hvert tredje barn oplever, at deres forældre ofte skændes. Det fremkalder de samme følelser hos børnene, som når de selv bliver skældt ud. Der ses desuden en sammenhæng mellem hyppige voksenskænderier og børn, der ofte får skældud.

– Børn er gode til at mærke stemninger hos de voksne, og forældrenes humør kan i høj grad smitte af. Hvis børn oplever gentagen skældud, kan det påvirke barnets tillid og tilknytning til forældrene negativt. Hvis man kommer til at skælde ud, er det derfor vigtigt, at barnet oplever at blive forstået og mødt i sine følelser og reaktioner på at blive skældt ud. På den måde vil man i mange tilfælde kunne genoprette trygheden og tilliden hos barnet, siger Malene Angelo, børnepsykolog i Børns Vilkår.

De færreste børn forstår en timeout

For mange af børnene fører konflikter til, at de får en timeout og skal sidde alene et andet sted end resten af familien. Det er ikke altid klart for børnene, hvorfor de får en timeout, men flere fortæller, at det gør dem kede af det, som fx Alba:

– Engang lukkede min mor mig inde i mit legerum, og så lavede jeg selv en trøstehule.

– En timeout kan skabe en voldsom utryghed i børnene, fordi de kan opleve det som en straf, som de ikke nødvendigvis ved, hvorfor de skal have. Det kan skabe en afstand mellem børn og forældre, hvor børnene kan blive usikre på, om deres forældre forstår dem, kan lide dem og vil hjælpe dem. Både skældud og timeout lærer kun børn, at deres handlinger er forkerte, ikke hvordan de kan handle anderledes næste gang, siger Malene Angelo.

I undersøgelsen fortæller børnene, at de kan se og høre, når de voksne er sure. De bruger ord som høj, streng eller ked af det-stemme, og fortæller om voksne med armene over kors, hænderne i siden, nedadvendte mundvige og rynkede bryn.

Fakta om undersøgelsen:

I foråret 2022 undersøgte Børns Vilkår børns hverdagsliv og oplevelse af tryghed i familien gennem et landsdækkende børnehavepanel. 1.153 børn fra børnehaver i hele landet besvarede et spørgeskema.

Børnene, der har besvaret spørgeskemaet, er fem til seks år gamle, og der er ca. lige mange drenge og piger. Størstedelen (85 pct.) af børnene bor med begge forældre i samme husstand, mens 15 pct. bor i en anden familietype, hvor de enten bor på skift hos deres forældre, hos én forælder eller hos en forælder og dennes nye partner.

Udover spørgeskemaundersøgelsen, er der gennemført kvalitative interviews med 42 børn i alderen fire til seks år.

Undersøgelsen er lavet som led i Børns Vilkårs program ’Tryghed for alle småbørn’, som er finansieret af Stryhns Familieselskab.
Flere resultater fra undersøgelsen:

Cirka hvert tiende barn oplever, at deres forældre ikke har tid til at være sammen med dem derhjemme. Børnenes fortællinger viser, at børn typisk bliver triste eller keder sig, når de voksne har travlt.

Mere end hvert tredje barn i undersøgelsen oplever, at forældrene ofte skændes.

Mere end halvdelen af børnene oplever, at mindst én forælder tit råber vredt ad dem. For mange børn fører konflikter til, at de får en timeout og skal sidde alene et andet sted end resten af familien. Det er ikke altid klart for børnene, hvorfor de får en timeout.

I undersøgelsen er der et sammenfald mellem voksenskænderier og skældud: De børn, der oplever, at forældrene ofte skændes, oplever også i højere grad selv at blive råbt vredt ad, sammenlignet med børn, hvis forældre skændes mindre.