Af Karsten Byrgesen, Regionsrådsmedlem i Region Syddanmark og byrådsmedlem i Fredericia

Taulov ved Fredericia er et gigantisk erhvervsudviklingsområde, der i stor hast, er ved at udvikle sig til mere end bare et logistik og trafikalt knudepunkt. Jeg forstår borgerne i Taulov når de udtrykker en bekymring der både retter sig mod en meget intensiv lokal tung trafik og et aspekt af frygt for at have risikovirksomheder i baghaven. Lad mig først både rose de mange erhvervsinitiativer og samtidigt hilse de mange virksomheder velkommen. Med DanmarkC – eller industripark Taulov – ser vi et område der er i en rivende vækst, der for alvor har ført Fredericia ind på en topplacering. Seneste skud på stammen er etableringen af et brint distributionscenter på Stakkesvang. Men der er et meget stort problem. Oplysningerne om virksomheden og vurderingen af de miljømæssige konsekvenser mangler, hvilket er problematisk når der èr iværksat en høring. Den daglige trafikale belastning vil blive markant udfordret med tilgang af 400 daglige tung-transport (til/fra) lastvogne der skal aftente Brint.

Som fagpolitiker i Teknisk udvalg ved Fredericia kommune, burde jeg have detaljeret kendskab til projektet men det har jeg ikke. Selve projektet fik jeg kendskab til som en færdig sag der bare skulle vinkes af. Mit førte spørgsmål var, hvad siger borgerne i Taulov, der jo tidligere har afvist en gas risikovirksomhed? Hvorledes og i hvilken form kommer brinten til distributionscentralen? Og endeligt, hvorfor ligger denne facilitet ikke ved siden af Everfuel brintvirksomheden på Ydre Ringvej?

Processen. Vi står i en beslutningsfase, hvor sagen er sendt i offentlig høring. På den ene side kommer politikernes og borgernes inklusion for sent, hvilket jeg ikke kan ignorere. Det gør den fordi de planlægningsmæssige beslutninger i den kommunale forvaltning allerede er taget. På den anden side præsenteres vi for halve løsninger og sandheder, der ikke kommunikerer det fulde omfang af projektet, som beskrevet ovenfor. Alt har konsekvenser og der er behov for at gentænke beslutningsprocessen og reel inddragelse af borgerne.