I de kommende måneder hastighedsopgraderer og fornyer Banedanmark sporene mellem Nyborg og Odense. Sporene udgør fundamentet for fremtidens jernbane, som bliver både hurtigere, grønnere og mere klimavenlig.

I disse år får jernbanen en historisk stor opgradering: Strækninger elektrificeres, og der udrulles nyt digitalt signalsystem på hele fjernbanen. Som et vigtigt led i denne opgradering bliver sporene gjort klar til højere hastighed mellem Nyborg og Odense.

Projektdirektør i Banedanmark, Kristian Fevejle Andersen siger:

– Sporene mellem Nyborg og Odense skal gøres klar til højere hastigheder. Det sker som en del af den samlede hastighedsopgradering mellem Ringsted og Odense. Når det nye signalsystem er udrullet på strækningen og DSB’s nye moderne, klimavenlige tog er indsat, vil togene kunne køre op til 200 km/t på strækningen.

Nye skinner og sveller

Arbejdet består blandt andet i at udskifte de 23 kilometer nedslidte skinner og sveller på strækningen. Nogle steder forberedes strækningen til højere hastigheder, så det bliver muligt for togene at køre hurtigere i fremtiden.

Når arbejdet er færdigt, vil det resultere i færre fejl i både spor og sporskifter og dermed større driftssikkerhed på jernbanen.

Samtidig betyder sporfornyelsesarbejderne, at jernbanen er klar til fremtiden, hvor de nye eltog kan køre hurtigere, tættere og smartere til gavn for kunderne.

Togbusser indsættes i helligdagsferier og sommerferien

Banedanmark planlægger arbejde i sporet, så det påvirker togpassagererne så lidt som muligt. Derfor er perioderne, hvor sporet totalspærres lagt i forårets helligdagsferier og i sommerferien. I den resterende tid arbejdes der i ét spor ad gangen, så togdriften kan opretholdes imens.

– Strækningen mellem Nyborg og Odense er vigtig for pendlere og rejsende rundt om i landet. Vi er klar over, at vi kommer til at forstyrre mange passagerer med sporarbejdet, men vi gør alt, hvad vi kan for at påvirke trafikken så lidt som muligt. Flere steder på strækningen skal vi fjerne hele sporet og lægge et nyt, og det kan vi ikke gøre uden at påvirke togtrafikken, siger projektdirektør Kristian Fevejle Andersen.

Hos DSB gør informationschef Tony Bispeskov også opmærksom på, at køreplanerne for togene på strækningen mellem Nyborg og Odense ændrer sig undervejs:

– For kunderne er det særlig vigtig at være opmærksomme på, at køreplanerne ændrer sig løbende og i takt med færdiggørelsen af Banedanmarks sporfornyelse. Jeg opfordrer derfor kunderne til at benytte Rejseplanen, der er opdateret med ændringerne, siger han.