Aftalen løfter regionernes økonomi med cirka 2 mia. kroner i 2025. Det er det største løft i en økonomiaftale i mange år. Det er dog endnu uvist, præcist hvor stor en del af pengene der står Region Syddanmark på, da bloktilskudsfordelingen endnu ikke er på plads.

Regionsrådsformand Bo Libergren (V), Region Syddanmark, siger:

– Vi har fået en rigtig god aftale med et meget markant løft af sundhedsområdet. Det er det største løft i mange år. Det betyder også, at jeg allerede nu kan sige, at vi både kan få enderne til at nå sammen og samtidig have penge til at udvikle det syddanske sundhedsvæsen i 2025. Derfor står vi nu også med et godt afsæt for den budgetproces, vi i regionsrådet skal i gang med efter sommerferien.

Aftalen giver regionerne et tiltrængt løft af økonomien på 600 mio. kroner allerede i år. Det sker som konsekvens af stærkt stigende medicinudgifter, som presser regionernes økonomi. Med aftalen får regionerne også bedre forudsætninger for at styre de stigende medicinudgifter.

Sundhedsfond skal bidrage med flere penge til modernisering

I 2025 stiger regionernes anlægsramme med 400 mio. kroner til i alt 3,75 mia. kroner. Det blev aftalt i sidste års økonomiaftale.

Desuden fremgår det af aftalen, at regeringen senere i 2024 vil fremlægge et forslag til en sundhedsfond, som blandt andet skal bidrage med penge til at vedligeholde og modernisere landets sygehuse og bidrage til nye investeringer i apparatur på sygehusene.

Bo Libergren siger:

– Jeg er godt tilfreds med, at regeringen fremlægger sit forslag til en sundhedsfond senere i år. Det bliver en stor hjælp til, at vi også i årene fremover kan vedligeholde og modernisere de syddanske sygehuse.

Gennemgang af økonomiaftalen for regionsrådet
Regionsrådet vil på et budgetseminar den 19. juni 2024 få udlagt økonomiaftalen og dens betydning for regionens budgetlægning i 2025.

Forretningsudvalget skal 1. behandle Region Syddanmarks budget for 2025 den 14. august.

Regionsrådet vedtager efter planen budgettet den 30. september.