Sikkerhedsmyndighederne har hævet det generelle trusselsniveau for cyberangreb, og der er fokus på risikoen for fysisk sabotage. Energistyrelsen anbefaler derfor, at sektorberedskabet for energisektoren hæves, og at energiselskaber skærper opmærksomheden på sikkerheden ved deres anlæg.

Energistyrelsen anbefaler, at sektorberedskabsniveauet for energisektoren hæves fra grøn (lav trussel) til gul (middel trussel). Det har styrelsen meddelt det statslige transmissionsselskab Energinet, som har ansvaret for ændringer af sektorberedskabsniveauet og iværksættelse af beredskabsforanstaltninger.

Et øget sektorberedskabsniveau er udtryk for, at virksomhederne i el- og gassektoren skal udvise øget opmærksomhed. Beredskabsniveauet gul afspejler, at en eller flere aktører har kapacitet til og intention om angreb/skadelig aktivitet, men at der ikke er indikationer på specifik planlægning af angreb eller skadelig aktivitet mod virksomheder i el- og gassektorerne.

Anbefalingen kommer på baggrund af Politiets Efterretningstjenestes kommunikation 8. maj 2024 om den fysiske sabotagetrussel samt Center for Cybersikkerheds løft af trusselsniveauet for destruktive cyberangreb 4. juni 2024. Energistyrelsen er i en tæt og løbende dialog med sikkerhedsmyndighederne om potentielle trusler. Det sker for at sikre, at beredskabsniveauet i sektoren afspejler det aktuelle trusselsbillede.

Foruden løft af sektorberedskabsniveauet anbefaler Energistyrelsen, at der iværksættes en række konkrete beredskabsforanstaltninger.

En ny lov om styrket beredskab i energisektoren er netop sendt i høring. Loven skal styrke energisektorens modstandsdygtighed og beredskab og implementerer NIS 2- og CER-direktiverne. Loven ventes at træde i kraft ved årsskiftet.

FAKTA
Sektorberedskabsniveauet for el- og gassektorerne

– Sektorberedskabsniveauet består af fem eskalationstrin, der i rækkefølge fra lavest til højest hedder HVID, GRØN, GUL, ORANGE, RØD. I en normalsituation vil beredskabsniveauet være HVID. GRØN indikerer lav trussel, GUL indikerer middel trussel. ORANGE indikerer høj trussel, RØD indikerer meget høj trussel.
– Et øget sektorberedskabsniveau er udtryk for, at virksomhederne i el- og gassektoren skal udvise øget opmærksomhed. Det kan ledsages af konkrete beredskabsforanstaltninger, som relevante virksomheder i el- og gassektoren skal iværksætte.
– Ændringer i sektorberedskabsniveau betyder blandt andet, at kravene til adgang til el- og gasanlæg justeres op eller ned, og at graden af overvågning justeres. De konkrete tiltag varierer fra anlæg til anlæg. Af sikkerhedsårsager kommunikeres de ikke offentligt.
– Sektorberedskabsniveauet fungerer uafhængigt af EU’s kriseniveauer i relation til gasmarkedet (Early Warning, Alert, Union Alert og Emergency) og har ikke noget med den generelle forsyningssituation at gøre. Danmarks energiforsyning vurderes p.t. at være stabil på tværs af alle energikilder.