Kan man placere vindmøller andre steder end på marker, i naturen eller lang ude i vandet? AMU-Fyn har meldt sig på banen og har sagt ”JA tak – gerne i min baghave”, og bliver nyt testcenter for bynære vindmøller.

Moderne teknologi og nye løsninger for vindmøller gør det muligt at placere dem helt centralt uden støjgener. I hvert fald, hvis man skal tro på leverandørerne af den bæredygtige energiform.

Den påstand bliver nu sat på prøve i Odense og Fredericia, hvor man vil opføre en ny type bynære vindmøller for at test muligheder og udfordringer for leverandører, lokalområde og modtagerne af strømmen, der blandt andet skal lagres i kæmpebatterier, når det blæser rigtig meget.

Det er ikke tilfældigt, at det netop er AMU-Fyn, der er løbet med muligheden for at blive et nyt internationalt testcenter for den nye teknologi. Som direktør for AMU-Fyn, Lars Thore Jensen, udtrykker det, så har AMU-Fyn tre adresser der ligger med forskellig afstand til bycentrum og i forskellige grader af bebyggelse og industriområder. Samtidig er det netop her, at man kan uddanne sig til svejser og struktør, hvilket er de to faggrupper, der er allermest brug for, når de nye møller skal bygges og sættes op.

Skitse af de forventede møller i Odense

Både i Odense og Fredericia er man fra flertallene i byrådene glade for at kunne være med til at fremme den grønne omstilling helt fra forreste række.

Odenses Rådmand for Klima og Miljøforvaltningen Tim Vermund er begejstret på klimaet vegne og uddyber gerne:

– Ud over, at vi på denne måde kan være med til at få flere vindmøller, så giver det os muligheden for at gå foran og sige ’ja tak – gerne i vores baghave’. Det er jo en kæmpe udfordring, at ingen vil bo i nærheden af de gamle vindmøller. Det kan vi forhåbentlig være med til at lave om. Projektet har jo den yderligere fordel, at vi sparer rigtig mange kilometer kabel, der ellers skal trække hen over havbunden fra kystnære vindmøller. Her kan vi levere strømmen tæt på, hvor den skal bruges.

I Fredericia er man også glade, selv om man gerne indrømmer, at det ikke har været en dans på roser hele vejen.

– Det er jo meget nyt, og der har været en del bekymring om, hvad borgerne i nærheden kan komme til at skulle leve med, siger viceborgmester Søren Larsen og fortsætter:

– ”Det er jo dog et testcenter og der er lagt mange forskellige klausuler og begrænsninger ind i kontrakterne i forhold til støjgener og muligheder for at trække stikket, hvis det viser sig ikke at fungere.  Vi vil rigtig gerne være med til at fremme den grønne omstilling og det her virker som et godt projekt i forlængelse af Fredericias vision for den grønne energiomstilling og kommer til at spille perfekt sammen med Everfuels nyopførte P-2-X anlæg, som jo kommer til at kræve meget bæredygtigt strøm. Jeg tror faktisk, at vi er i gang med noget stort her, som kan vise sig at bane vejen for fremtidig el-produktion tæt på byernes stigende energibehov.

De tre lokationer, der er tale om er alle ejet af AMU-Fyn. Det er således på Petersmindevej i Odense C, C.F. Tietgens Boulevard i Odense SØ og på køreteknisk anlæg på Parallelvej i Fredericia, at de ny møller skal sættes op.