I forbindelse med den nye lægevagtsaftale mellem Region Syddanmark og PLO Syddanmark er der nedsat et Partsforum. Mandag godkendte regionsrådet deres repræsentanter, der skal være med til at sikre, at den indgåede aftale opretholdes.

Efter længere tids forhandlinger blev der indgået en ny aftale om lægevagten den 19. januar 2023. I den forbindelse blev det aftalt, at der nedsættes et Partforum med repræsentanter fra både regionsrådet og PLO. I regionsrådet faldt valget på Pernelle Jensen (V), Carsten Sørensen (O) og Jette Damsø Henriksen (A).

I regionsrådssalen spurgte SF’s Anette Blynel, hvorfor der ikke var mulighed for at få flere politikere med. Til det svarede fungerende formand, Bo Libergren (V), at det ikke kunne lade sig gøre, og at han via forhandlingerne med PLO havde erfaret, at de var svære at forhandle med.

Partsforum har til opgave at følge og drøfte forhold vedrørende aftalen, herunder blandt andet opfyldelse af servicemål, tvivlsspørgsmål om fortolkning af aftalen samt aftalte udviklingsprojekter.

– Det følger aftalen man har lavet med lægevagten så man kan følge med og se om man skal diskutere det og hvordan man tolker det. Det er godt vi kan følge op på det, siger Pernelle Jensen.

Pernelle Jensen.

Blandt andet vil Partsforummet være med til løbende at informere regionsrådet, der ikke blev orienteret da lægevagten pludselig lukkede ned under corona og ikke genåbnede igen i blandt andet Fredericia.

– De skulle have åbnet det efter corona, men jeg synes det er fornuftigt at følge op på det, siger Jensen, der også ser andre vigtige funktioner med Partsforummet:

– Jeg et obs på servicemålene som akutknappen, og det med, hvor lang tid der går før man taget telefonen. Vi kan tjekke op på, om borgerne får det, som de er stillet i udsigt.

Fakta om den nye lægevagtsaftale i Region Syddanmark:

  • Der vil fremover være lægevagtskonsultation i Odense, Esbjerg, Kolding, Aabenraa, Vejle, Sønderborg, Svendborg, Faaborg, Assens, Nyborg, Middelfart, Fredericia, Haderslev, Varde, Brørup, Rudkøbing, Grindsted, Tønder og Ærø.
  • Der indføres en akutknap i den telefoniske visitation til lægevagten, så patienter med akut behov for at komme i kontakt med lægen har mulighed for at trykke sig frem i køen.
  • Med virkning fra 1. februar 2024 overtager Region Syddanmark alle lægevagtens opgaver i tidsrummet kl. 23-08.
  • Lægevagten er forbeholdt patienter med akut opstået eller forværret sygdom. Med aftalen vil der være en god adgang til de praktiserende læger i dagtiden for patienter med behov for hjælp samme dag, så belastningen i lægevagten efter kl. 16.00 nedbringes.