Tirsdag var der første spadstik til et nyt autismecenter på Nymarksvej i Fredericia. Det er Region Syddanmark, der står bag autismecentret, der kommer til at rumme 21 specialboliger på den 11.000 m2 store grund.

Region Syddanmark opfører et nyt højt specialiseret bo- og beskæftigelsestilbud til voksne med autisme i Fredericia. Tilbuddet er beliggende på en 11.000 m2 grund og kommer til at rumme 21 boliger, et beskæftigelseshus, der skal anvendes til dagtilbud for centerets beboere og en centeradministration. Centeradministrationen skal udover at huse Autismecenter Syddanmarks administration og konsulentfunktion, også anvendes til kursusaktivitet.

Tirsdag blev spaden stukket i jorden. Det skete ved en seance, hvor først fungerende formand for regionsrådet i Region Syddanmark, Bo Libergren (V), tog ordet.

– Det er altid en speciel fornøjelse at stå på en næsten bar mark og så forestille sig der vil være et moderne hus færdigt snart.  Vi har haft en konstruktiv dialog med kommunen og naboerne. Jeg håber, at man vil følge nysgerrigt med, og at man glæder sig til det færdige resultat, sagde Libergren og fortsatte:

– Det er enkelt, hvorfor vi står her. Vi er som region forpligtet til at levere højt specialiserede pladser, og når efterspørgslen er stigende, har vi manglet pladser når vi kommer til autisme. Når vi som region planlægger nye anlæg, er jeg glad for det her byggeri har tænkt gode tanker ind med ønsker og kursusaktivteter til blandt andet kommunens medarbejdere, og det vil øge vidensdelingen. 

– Vi ved, at viden ændrer det. I de seneste par måneder har man på DR og i biografen set og hørt, om hvordan tilbud til de svageste i samfundet har været. Det har været en tilfældig diagnosering af dem, og det vækker gru hos alle at se det. Egentlig er det også et vidnesbyrd om, hvad der er sket. I dag er det naturligt at leve op til vores ansvar, og vi har indhentet vidne og inspiration fra socialstyrelsen, landsforeningen for autisme og i psykiatrien. Det har vi gjort for at få den nyeste viden og hvad der tilgodeser det bedst muligt.

Mette Bossen Linnet.

Efter Bo Libergren tog Mette Bossen Linnet (V), der er formand for Psykiatri- og Socialudvalget, ordet.

– Jeg er glad for, at vi står her og sætter en spade i jorden så vi officelt kan begynde at glæde os. Det er rigtig spændende det der skal ske. Det har stor betydning for kvaliteten på det sociale område så vi kan understøtte svage borgeres behov. Vi tager ansvar som region og derfor skal vi rumme forskellige målgrupper, og det kan vi, sagde Linnet og fortsatte: 

– Vi kan samarbejde endnu mere tværfaglig med psykiatrien. Vi kan bedre sikre den borger, der faldt mellem to stole. Man får en unik og tryg mulighed for at blive klar til at bo i egen bolig. Jeg glæder mig til samarbejdet med psykiatrien for de borgere, der skal bo her. 

– De grønne omgivelser og placeringen tæt på byen give beboerne muligheder for, at den enkelte borger kan få det bedre og tage næste skridt i borgerens udvikling. Det stemmer fint overens med vores værdier i regionen inden for socialområdet. Det handler blandt andet om tryghed og relationer.

Pernelle Jensen.

For Pernelle Jensen (V), der sidder både i Fredericia Byråd og sidder i regionsrådet i Region Syddanmark, er der ligeledes glæde at spore over, at der inden længe står et autismecenter klar på Nymarksvej.

– Det er glædeligt det ligger her så vi kan løse den her opgave for regionen.  Det en oplagt placering her, og så kan man se flere og flere får konstateret autisme, så det er vigtig vi har tilbud til dem, og det her center bliver bygget fra nyt og kan tage højde for alle ting og så bliver der kursusaktiviteter for kommunerne så det er rigtig fornuftigt, at vi kan klæde andre på inden for området, fortæller Jensen.

Karsten Byrgesen

Karsten Byrgesen (D) sidder også i Fredericia Byråd og i regionsrådet i Region Syddanmark. Derfor er han også optaget af placeringen i Fredericia.

– Det vi ser i alle landsdele er, at antallet af borgere med særlig kompetent hjælp til at køre hverdagen er stigende, og det gælder også autisme, og derfor er jeg glad for at vi har tage t første spadestik til de 21 specialdesignede boliger, og så kommer der et kursuscenter. Det er virkelig godt det her, og jeg kan kun bifalde placeringen. Det ligger godt i det her område, og er ikke i et typisk villakvarter, men er samtidig også bynært, siger Byrgesen.

Autismecenter Syddanmark får overrakt nøglerne fra Dansk Boligbyg i foråret 2024.