Flere end fem millioner børn døde i 2021, inden de fyldte fem år. Siden årtusindskiftet er tallet nedbragt betragteligt, men to nye rapporter fra blandt andre UNICEF og WHO viser i dag, at 54 lande ikke vil kunne indfri målet om at forebygge dødsfald blandt nyfødte og børn inden 2030.

Fem millioner børn døde i 2021 inden deres fem-års-fødselsdag. Yderligere 2,1 millioner børn og unge i alderen 5-24 mistede livet, mens 1,9 millioner børn var dødfødte. Mange af disse dødsfald skyldes utilstrækkelig adgang til kvalificeret fødselshjælp og ringe støtte og sundhedspleje til gravide og nyfødte flere steder i verden.

Siden årtusindskiftet er dødeligheden blandt børn under fem år faldet med 50 pct. Også dødsfald blandt ældre børn og unge og antallet af dødfødsler har været for nedadgående de seneste 20 år.

Fremgangen er dog stagneret betydeligt siden 2010, og det står nu klart, at 54 lande ikke vil nå Verdensmål 3 om sundhed og trivsel, der bl.a. handler om at nedbringe børnedødelighed:

– Bag disse tal er millioner af børn og familier, der er nægtet deres grundlæggende ret til sundhedsydelser. Det har den smertelige konsekvens, at børn dør, inden de overhovedet er kommet i gang med at leve. En så udbredt tragedie, må vi aldrig bare acceptere som uundgåelig. Det er muligt at forebygge mange af de her dødsfald, men det vil kræve stærk politisk vilje og vedvarende finansiering af basal sundhedspleje. Det er en af ​​de bedste og mest meningsfulde investeringer, vestlige lande og udviklingspartnere overhovedet kan foretage, siger Susanne Dahl, generalsekretær i UNICEF Danmark.

De fleste børnedødsfald sker i barnets første fem leveår, hvoraf halvdelen er inden for barnets allerførste måned. For de helt små babyer er for tidlig fødsel og komplikationer under fødslen den primære dødsårsag. Flere end 40 procent af dødfødsler sker under fødslen – hvoraf de fleste kan forebygges, hvis kvinder får øget adgang til lægehjælp, støtte under graviditeten og hjælp under fødslen. For børn, der overlever deres første 28 dage, udgør infektionssygdomme som lungebetændelse, diarré og malaria den største trussel.

Uden omfattende initiativer for at forbedre sundhedstjenester for gravide og nyfødte, lyder den dystre prognose, at næsten 59 millioner børn og unge vil dø inden 2030, mens yderligere 16 millioner børn vil komme livløse til verden.

Geografisk ulighed i børnedød

Risikoen for børnedød er særligt stor i Afrika syd for Sahara. I 2021 blev 29 pct. af verdens levendefødte børn født her, alligevel stod regionen for hele 56 pct. af alle verdens dødsfald blandt børn under fem år.

Børn født i Afrika syd for Sahara er således udsat for den højeste risiko for børnedød i verden – børn født her har 15 gange højere risiko for at dø, end børn født i Europa og Nordamerika.

Det er også mødre i Afrika syd for Sahara, der oplever langt de fleste dødfødsler. Regionen stod i 2021 for næsten halvdelen af ​​alle dødfødsler verden over. Risikoen er således syv gange større end for kvinder i Europa og Nordamerika:

– Det er komplet uretfærdigt, at et barns chance for at overleve er afhængigt af, hvor det vokser op. Der må ikke være så stor ulighed i adgangen til basale sundhedsydelser. Børn overalt har brug for adgang til stærke sundhedssystemer, så de kan få den bedste start på livet, siger Susanne Dahl.