For to år siden fik politiet mulighed for at beslaglægge og bortauktionere køretøjer, som blev brugt til vanvidskørsel. To år efter at reglerne trådte i kraft, viser nye tal fra Rigspolitiet, at 1.902 biler er blevet beslaglagt.

Kørsel med over 100 kilometer i timen på en villavej, gaderæs midt i byen og kørsel i stærkt påvirket tilstand. Det er eksempler på såkaldt vanvidskørsel, som et bredt flertal i Folketinget i december 2020 besluttede skulle straffes hårdere.

I marts 2021 trådte de nye regler vedrørende vanvidsbilisme i kraft. Reglerne indebærer blandt andet, at politiet skal beslaglægge vanvidsbilisters køretøjer på stedet, hvor vanvidskørslen har fundet sted, og uanset ejerforhold. Når køretøjet efterfølgende er endeligt konfiskeret, har politiet mulighed for at bortauktionere køretøjerne.

Efter to år med de nye regler kan justitsminister Peter Hummelgaard konstatere, at reglerne i den grad har haft deres berettigelse.

Nye tal fra Rigspolitiet viser, at der i perioden 1. april 2021 til 20. marts 2023 i alt er beslaglagt 1.902 køretøjer med henblik på konfiskation.

Justitsminister Peter Hummelgaard:

-Vanvidskørsel er foragt for vores fællesskab og menneskers liv. Det er i mine øjne dybt forkasteligt – og det skal vi slå hårdt ned på. De mange beslaglæggelser tyder på, at stramningerne på området har været utroligt effektive. Jeg håber, at reglerne på sigt også vil have en afskrækkende effekt, så folk tænker sig om en ekstra gang, før de træder speederen i bund, sætter sig påvirkede ind i bilen eller på anden måde udsætter andre for fare med deres hensynsløse kørsel. I den kommende tid vil vi i regeringen fortsætte med at følge effekten af stramningerne på området for vanvidskørsel og løbende se på muligheden for at skærpe indsatsen mod vanvidskørsel.

Fakta – vanvidskørsel

Ifølge færdsels- og straffeloven betegnes følgende som vanvidskørsel:

-Kørsel med en hastighed på mindst 200 km/t
-Kørsel med en hastighed på mindst 100 km/t og mere end det dobbelte af den tilladte fartgrænse i området.
-Spirituskørsel med en promille på over 2,00
-Uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder
-Udviser særlig hensynsløs kørsel
-Forsætlig forvolder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed
-Uagtsomt forvolder betydelig skade på nogens krop eller helbred under særligt skærpende omstændigheder