Hver tredje kontrollerede pizzeria og grillbar fik påbud fra Sikkerhedsstyrelsen ved tilsyn med elinstallationerne i 2022. Sikkerhedsstyrelsen opfordrer branchen til at få bedre styr på installationerne, så der ikke opstår uheld.

Stikproppen på det elektriske køkkenudstyr skal passe sammen med stikkontakten, så du er sikker på at have jordforbindelse. Det var ikke i orden på mere end hver andet af de pizzeriaer og grillbarer, hvor Sikkerhedsstyrelsen kontrollerede elinstallationerne i 2022. Dermed var der risiko for, at dem, der brugte køkkenudstyret, kunne blive udsat for livsfarligt stød, hvis der opstod en elektrisk fejl i udstyret.

Sikkerhedsstyrelsen var på tilsynsbesøg hos i alt 100 danske pizzeriaer og grillbarer i 2022, og den manglende jordforbindelse til fastmonterede og transportable brugsgenstande var en af de fejl, der hyppigst blev konstateret.

Huller og løse kabler

Der var også andre gengangere blandt fejlene ved elinstallationerne. Ved tilsynene var der næsten hvert andet sted fejl ved eltavlerne, blandt andet huller i kapslingen. Kabler, ledninger og installationsmateriel var ikke monteret eller fastgjort korrekt på hvert tredje sted, og hvert sjette sted var installationerne ikke beskyttet mod påvirkninger fra fugt, støv eller slag.

– Vores tilsynsførende konstaterede også, at installationerne mange steder trængte til vedligeholdelse. De var slidte og beskadigede, og det kan udgøre en risiko for dem, der færdes i nærheden af installationerne. Det er ikke tilstrækkeligt, at installationerne virker. De skal også holdes i orden for at undgå ulykker, siger vicekontorchef Evy Boe Madsen fra Sikkerhedsstyrelsen.

33 påbud

Der var 33 pizzeriaer og grillbarer, der fik påbud om at få bragt deres elinstallationer i orden i forbindelse med Sikkerhedsstyrelsens tilsyn hos danske fastfoodrestauranter i 2022. Yderligere 61 steder blev der vejledt om forhold ved elinstallationerne, der skulle bringes i orden, og kun på seks af de i alt 100 kontrollerede steder var der helt styr på elinstallationerne.

– Tallene viser klart, at elinstallationerne har brug for større opmærksomhed fra dem, der ejer og driver fastfoodrestauranterne. Når der bliver slået hul i eltavlen, en stikkontakt rives løs eller en ledning får en skade, skal der gøres noget ved det. Det er ikke kun ulovligt at have elinstallationer med skader. Det kan også være livsfarligt, siger Evy Boe Madsen.

Hold øje med installationerne

Hun opfordrer til, at dem, der driver en virksomhed, jævnligt tjekker, at der ikke er slid eller skader på installationer eller tilsluttet udstyr.

– Man skal sørge for, at autorisationskrævende reparationer udføres af en autoriseret elinstallatørvirksomhed. Og er man i tvivl om, hvorvidt en installation er i orden, bør man også få en elinstallatør til at gennemgå installationen, siger Evy Boe Madsen.

Sikkerhedsstyrelsen vil også i 2023 kontrollere elinstallationer i pizzeriaer og grillbarer.

– Det er tydeligt ud fra resultaterne af vores tilsyn i 2022, at det er en branche, som vi skal have fokus på. Derfor vil vi også fortsætte vores tilsyn på fastfoodrestauranterne, siger Evy Boe Madsen.