Fra i dag har kriminalitetstruede unge ret til et lommepengejob. Med ansvar og tillid skal et lommepengejob være med til at få de unge til at vende kriminaliteten ryggen.

Det bliver nemmere at få nyt indhold i hverdagen og opleve et alternativ til en kriminel løbebane for kriminalitetstruede unge. De har nu ret til et lommepengejob. Det er tanken, at den tillid, det ansvar og det fællesskab, som de unge bliver vist på arbejdspladsen, skal bidrage til, at kriminaliteten bliver valgt fra.

Fra 1. juli træder ny lovgivning i kraft, som har opbakning fra et bredt politisk flertal i Folketinget.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

– Vi skal være bedre til at hjælpe unge tilbage på rette spor, hvis de er på vej ud i kriminalitet. Med et lommepengejob får den enkelte et alternativ, der giver stolthed og en følelse af at gøre en forskel og have en betydning for andre.

– Et lommepengejob giver mulighed for at tjene sine egne penge på lovlig vis, og man kan få en forsmag på arbejdslivet og en idé om, hvad man ønsker at arbejde med, når man bliver ældre.

Det er kommunerne, der skal tilbyde unge mellem 13-17 år et lommepengejob, hvis de unge bliver henvist til Ungdomskriminalitetsnævnet, eller kommunen får dokumentation fra politiet om, at de er mistænkt for at have begået alvorlig kriminalitet.

Lommepengejobbet skal være oprettet senest en måned efter, at den unge har sagt ja til tilbuddet. Det kan være på enten det private eller offentlige arbejdsmarked, og det skal etableres på almindelige løn- og arbejdsvilkår – herunder de særlige arbejdsmiljøregler, der gælder for unge under 18 år.

Lovforslaget om ret til lommepengejob til kriminalitetstruede unge er et led i udmøntning af aftale om ”Bandepakke IV – trygge nabolag i hele Danmark”, som blev indgået i november sidste år af S, V, M, SF, DD, LA, K, RV, DF og NB.