Kystkommuner og digelaug i Vadehavet kan nu søge om økonomisk hjælp til kystbeskyttelsesprojekter gennem en pulje på 150 mio. kroner. Puljen skal støtte klimatilpasningsprojekter og dermed gøre de danske kyster mere robuste til at stå imod mere ekstremt vejr som følge af klimaforandringerne.

Nu åbner en ny pulje på 150 mio. kroner til kystbeskyttelsesprojekter.

Sidste år modtog 10 projekter tilsagn om støtte til vigtige kystbeskyttelsesprojekter. Blandt andet i Hjørring, Esbjerg, Svendborg og Køge Kommune. Puljen hjælper kommuner og digelag til at gennemføre store og økonomisk ressourcekrævende kystbeskyttelsesprojekter, og miljøminister Magnus Heunicke håber på mange ansøgninger.

Klimaforandringerne og det mere ekstreme vejr sætter vores kyster og diger under pres. Derfor skal vi have sikret os bedst muligt mod oversvømmelser og mod, at havet æder sig for langt ind på vores kyster. Jeg opfordrer kommunerne til at melde sig med gode projekter, siger miljøminister Magnus Heunicke.

Puljen på de 150 mio. kroner er åben for ansøgninger frem til den 2. oktober 2023.