KL er ærgerlig over Datatilsynets afgørelse i sagen om folkeskolernes brug af Google Workspace. Det har taget alt for lang tid, og den delvise afgørelse giver stadig ikke kommunerne endelige svar, men fastholder usikkerheder. Kommunerne kan dog fortsat bruge produkterne.

Efter måneders venten og udskydelser gang på gang, er Datatilsynet nu kommet med en delvis afgørelse i sagen om kommunernes brug af Google Workspace i folkeskolerne. Datatilsynet når frem til, at selvom det er lykkedes kommunerne at rykke Google langt, så er der ikke hjemmel i lovgivningen til, at Google anvender data til at videreudvikle tjenesten. Samtidig er der fortsat elementer i sagen, som Datatilsynet ikke har behandlet. 

KL har sammen med de 53 berørte kommuner gjort et stort stykke arbejde for at finde en vej, som både tilgodeser elevernes sikkerhed og kommunernes ønske om at kunne bruge Googles værktøjer.

Desværre er Datatilsynet nu kommet til en anden tolkning af lovgivningen, og det ærgrer Pia Færch, kontorchef i KL. 

– Vi havde virkelig håbet, at der nu kom en endelig afgørelse fra Datatilsynet. Så kommunerne, forældre og elever kunne føle sig trygge. Det er desværre ikke lykkedes. Det er vi rigtig ærgerlige over. Ud fra den sparsomme dialog vi har haft med Datatilsynet, havde vi regnet med, at Datatilsynet ville være enige i vores fortolkning, siger Pia Færch.

Brugen af Workspace kan fortsætte

Datatilsynets peger på tre veje til, at kommunerne kan leve op til reglerne. Enten ved at stoppe med at videregive personoplysninger til Google, ved at der findes en teknisk løsning, så Google ikke behandler oplysningerne til disse formål, eller ved at Folketinget sikrer ny lovgivning.

Kommunerne skal efterleve påbuddet fra 1. august 2024, men skal senest 1. marts tilkendegive, hvordan de har til hensigt at efterleve det. KL vil nu gå i forhandling med Google endnu engang samt staten om, hvad der kan lade sig gøre.

Påbuddet betyder ikke, at kommunerne skal stoppe med brugen af Google Workspace, lyder det fra KL’s kontorchef. 

– Datatilsynet har gjort det klart, at kommunerne kan bruge Googles løsninger, mens der findes en endelig afklaring. KL genoptager nu forhandlingerne med Google og går i dialog med ministeriet om de tre veje, Datatilsynet har peget på, for at afklare, hvilke der er mulige og hensigtsmæssige. Det er KL og kommunernes ønske, at der skal være tryghed om børnenes anvendelse af digitale løsninger, og vi ser frem til at få dette på plads.

Læs også: