En influent med et meget stort antal følgere er blevet dømt til at betale en bøde på 50.000 kroner for at have overtrådt forbuddet mod skjult reklame.

Retten i Glostrup har dømt en influent til at betale en bøde på 50.000 kroner for ikke at have markeret opslag på Facebook og Instagram tydeligt som reklame. Det var Forbrugerombudsmanden, der politianmeldte influenten for overtrædelse af markedsføringslovens forbud mod skjult reklame.

Influenten er dømt for at have postet i alt 24 opslag på Instagram og Facebook med reklamer for tøj, som influenten fik gratis af virksomhederne. Influenten oplyste ikke tydeligt på opslagene, at der var tale om reklame, men havde alene tagget virksomhederne.

Straffesagen vedrørte ikke kunne markedsføring over for danske forbrugere, men også influentens markedsføring over for forbrugere i andre EU-lande.

Ved fastsættelsen af bødens størrelse har retten blandt andet lagt vægt på antallet af opslag og hvor længe, de var tilgængelige på de sociale medier. Retten nedsatte bøden, da forholdene er begået for 4 år siden, og det ikke skyldes influenten, at sagen først er afgjort nu.

Fire influenter har tidligere fået bøder for overtrædelse af forbuddet mod skjult reklame.

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen siger:

– Straffesagen understreger endnu en gang, at det skal fremgå meget klart, hvis en influent reklamerer for en virksomhed på et socialt medie. Følgerne må ikke kunne tro, at der er tale om personlige anbefalinger, når det faktisk er reklame.

– I denne sag blev influenten navnlig dømt for at reklamere over for forbrugere i andre EU-lande. Forbuddet mod skjult reklame gælder i hele EU, og vi håndhæver også forbuddet over for danske influenter, der reklamerer i andre EU-lande.

Lovgrundlag:
Ifølge markedsføringslovens § 6, stk. 4, skal erhvervsdrivende klart oplyse den kommercielle hensigt med enhver form for handelspraksis, herunder reklame.

Det betyder, at man skal oplyse det klart, hvis der er kommercielle interesser bag en omtale, så det er tydeligt for modtagerne. Det gælder, uanset om budskabet kommer direkte fra virksomheden selv eller bliver formidlet gennem for eksempel en influent.