August 2023 markerede en positiv økonomisk udvikling i Danmark med et fald i både inflation og kerneinflation. Selvom priserne på mælk, smør og leverpostej ikke er faldet markant, så er der gode økonomiske nyheder.

Ifølge data fra Danmarks Statistik steg det samlede forbrugerprisindeks i august med 2,4% sammenlignet med samme måned sidste år, et markant fald fra 3,1% i juli. Dette fald i inflation skyldes primært prisændringer på gas og leje af sommerhus.

Interessant nok er det ikke kun priserne på varer, der har oplevet denne udvikling. Mens priserne på varer i gennemsnit er faldet med 0,5% det seneste år, primært på grund af et prisfald på elektricitet, er priserne på tjenester steget med 5,2% det seneste år. Denne stigning i tjenester er hovedsageligt drevet af prisstigninger på leje af sommerhus.

Over 15kr for en liter letmælk, kan hurtigt ses på madkontoen. Foto: Laura Hedegaard Holm og Jessica Fløe Nørgaard, Ullerup Bæk Skolen

Kerneinflationen, der udelukker energi- og fødevarepriser, faldt også i august. Efter at have oplevet en årsstigning på 5,3% i juli, faldt kerneinflationen til 4,2% i august. Dette fald i kerneinflationen er også påvirket af prisændringer på leje af sommerhus samt pakkerejser.

Hvad angår den specifikke indflydelse af forskellige produktgrupper på prisudviklingen, har gruppen restauranter og hoteller haft den største effekt på det samlede forbrugerprisindeks i august. Dette skyldes primært en stigning i prisen på leje af sommerhus i august 2023 sammenlignet med august 2022.

Fra juli til august faldt forbrugerprisindekset med 0,7%. Især prisændringer på leje af sommerhus, pakkerejser og fødevarer trak indekset ned, mens prisændringer på brændstof, husleje og fjernvarme havde en positiv effekt.

Næsten 24kr for en pakke smørbar er ikke noget unormalt syn. Foto: Laura Hedegaard Holm og Jessica Fløe Nørgaard, Ullerup Bæk Skolen

Inflationen er nu på det laveste niveau i næsten to år, hvilket er et positivt tegn for den økonomiske stabilitet i Danmark. Dagens data antyder en økonomisk normalisering og kan have langsigtede konsekvenser for forbrugeradfærd og erhvervsinvesteringer.