Danmarks regering har meddelt EU-kommissionen, at grænsekontrollen mod Sverige vil blive ophævet, mens grænsekontrollen mod Tyskland vil blive omlagt og styrket. Grænsekontrollen vil fortsætte i en ny midlertidig periode på seks måneder, men med en ny tilgang, hvor fokus i højere grad ligger på at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet i grænseområderne i stedet for at kontrollere indrejser. Disse ændringer vil træde i kraft den 12. maj 2023.

Regeringen ønsker at gøre grænsekontrollen så effektiv som mulig, samtidig med at den skal forårsage mindst mulig gene for almindelige borgere. Det er derfor besluttet at omlægge grænsekontrollen for at opnå disse mål.

Ifølge Rigspolitiets vurdering vil denne omlægning af grænsekontrollen have en positiv effekt på bekæmpelsen af den grænseoverskridende kriminalitet, som påvirker alle politikredse.

Grænsekontrollen mod Sverige vil blive ophævet den 12. maj 2023. Dette betyder, at de periodevise indrejsekontroller på Øresundsforbindelsen og i større havne med ankomster fra Sverige også vil ophøre. Grænsekontrollen mod Tyskland vil blive genindført i en ny midlertidig periode og vil som udgangspunkt fortsætte indtil den 11. november 2023. Kontroltrykket vil blive ændret markant, så der kontrolleres færre indrejsende, og politiet vil i højere grad tilrettelægge kontrollerne baseret på politifaglige vurderinger af, hvor og hvornår kontrollen vil have størst effekt. Ændringen af kontroltrykket betyder, at der vil blive frigivet ressourcer til en styrkelse af politiets kriminalitetsbekæmpende indsats i grænseområderne. Samtidig vil den generelle udlændingekontrol i hele landet blive styrket med 20 årsværk.

– Det er ekstremt vigtigt, at vi slår ned på dem, der udøver kriminalitet på tværs af landegrænser, og de nye ændringer vil samlet betyde, at den kriminalitetsbekæmpende indsats i grænseområderne bliver styrket. Når regeringen opretholder grænsekontrollen mod Tyskland i en ny midlertidig periode, så er det fordi, vi finder det nødvendigt for at imødegå de trusler, Danmark står over for, siger Peter Hummelgaard.

– Med et lavere kontroltryk i selve grænsekontrollen mod Tyskland, vil medvirke til at smidiggøre grænsepassagen for pendlere og er godt for danskernes sikkerhed og for den frie bevægelighed mellem Danmark og vores nabolande. Ved at frigøre ressourcer til smart kontrol – bl.a. droner, nummerpladegenkendelse og baglandspatruljer – og investere i mere asfalt på grænsen, så trafikken kan afvikles smidigere, forbereder vi os også samtidig bedre til fremtiden. Både på en situation, hvor kontrollen på den dansk-tyske grænse helt kan afskaffes, som vi nu gør det til Sverige, og en situation, hvor sikkerhedsbilledet gør det nødvendigt på ny at intensivere den. Det er rettidig omhu, siger Lars Løkke Rasmussen.

Regeringen har gennemført midlertidig grænsekontrol mod Tyskland siden den 4. januar 2016 og siden den 12. november 2019 mod Sverige. Den midlertidige grænsekontrol er blevet tilrettelagt som stikprøvebaserede indsatser, som i antal, tidsmæssig placering og intensitet tilpasses den forventede mængde af indrejsende samt det aktuelle efterretningsbillede. Der er 13 grænseovergange mod Tyskland, som kontrolleres af sektorpatruljer eller fast døgnbemanding. Der udføres også kontrol af tog- og færgeankomster fra Tyskland. Kontroltrykket på grænserne mod Sverige har i gennemsnit ligget på 1-2 kontroller ugentligt ved hver af de større grænseovergange, og der har således ikke været tale om døgnbemandede kontroller mod grænsen til Sverige.

Regeringen vurderer, at det er nødvendigt at genindføre grænsekontrollen mod Tyskland i en ny midlertidig periode for at imødegå de trusler, Danmark står over for. Derudover er terrortruslen mod Danmark fortsat alvorlig, og den markante, bredspektrede og vedvarende trussel fra fremmede staters efterretningstjenester er også en faktor. Der er aktuelt også et migrationspres, hvor 11 lande befinder sig i en situation, hvor antallet af asylansøgere er højere end under migrationskrisen i 2015-2016.

Hvis trusselsbilledet ændrer sig, og det vurderes nødvendigt, vil det være muligt at øge indrejsekontrollen med meget kort varsel.

De nye ændringer i grænsekontrollen træder i kraft den 12. maj 2023. Grænsekontrollen mod Sverige vil ophøre, og de periodevise indrejsekontroller på Øresundsforbindelsen og i de større havne med ankomster fra Sverige vil ophøre. Grænsekontrollen mod Tyskland vil blive genindført i en ny midlertidig periode og vil som udgangspunkt løbe frem til den 11. november 2023. Kontroltrykket vil blive ændret betydeligt, så der kontrolleres færre indrejsende, og politiet vil i højere grad tilrettelægge kontrollerne på baggrund af politifaglige vurderinger af, hvor og hvornår effekten af kontrollen vil være størst.

Ændringen af kontroltrykket betyder, at der vil blive frigivet ressourcer til en styrkelse af politiets kriminalitetsbekæmpende indsats i grænseområderne. Derudover styrkes den generelle udlændingekontrol i hele landet med 20 årsværk.

– Det er ekstremt vigtigt, at vi slår ned på dem, der udøver kriminalitet på tværs af landegrænser, og de nye ændringer vil samlet betyde, at den kriminalitetsbekæmpende indsats i grænseområderne bliver styrket. Når regeringen opretholder grænsekontrollen mod Tyskland i en ny midlertidig periode, så er det fordi, vi finder det nødvendigt for at imødegå de trusler, Danmark står over for. Blandt andet har krigen i Ukraine medført, at den aktuelle sikkerhedssituation er usikker. Terrortruslen mod Danmark er fortsat alvorlig, og dertil kommer truslen fra fremmede staters efterretningstjenester og det aktuelle migrationspres i Europa, siger justitsminister Peter Hummelgaard.

I alt forventes ændringerne i grænsekontrollen at have en positiv effekt på bekæmpelsen af den grænseoverskridende kriminalitet, som påvirker alle politikredse. Samtidig vil ændringerne også gøre det lettere for pendlerne i grænseområderne at krydse grænsen mellem Danmark og Tyskland.