Det er glædeligt, at regeringen nu vil styrke bekæmpelsen af social dumping. Alt for længe har kreative kriminelle haft frit spil til at fuske og udnytte udenlandske lønmodtagere.

Det glæder 3F’s forbundsformand, Henning Overgaard, at beskæftigelsesminister, Ane Halsboe-Jørgensen, nu har indkaldt Folketingets partier til forhandlinger om en ny politisk aftale om social dumping.

– Det er en god nyhed og ganske fornuftigt, at beskæftigelsesministeren indkalder til forhandlinger om en aftale med vidtgående sanktioner overfor social dumping. Det er der virkelig behov for derude, hvor vi desværre ser en stor kreativitet og opfindsomhed, når det kommer til at omgå love og regler og udnytte andre mennesker til billig arbejdskraft, siger Henning Overgaard, forbundsformand i 3F.

3F var senest ude i sidste uge og efterlyse mere politisk handling i bekæmpelsen af arbejdskriminalitet.

– Det lyder ganske positivt, når beskæftigelsesministeren lægger op til, at en ny aftale skal indeholde vidtgående sanktioner, bøder og skærpet kontrol. I 3F håber vi, at Folketingets partier kan nå til enighed uden, at det slækker på tyngden af de nye sanktioner, siger Henning Overgaard.

Står det til 3F, er der flere konkrete tiltag, som vil give en ny aftale ordentlig slagkraft overfor de kriminelle på arbejdsmarkedet.

– I 3F ser vi gerne, at man udelukker virksomheder, der begår social dumping, herunder blacklistning ved kommende udbud. Alt for ofte får virksomheder med en kedelig historik opgaver på offentlige byggerier. Dertil skal der være et opgør med falske selvstændige indenfor byggebranchen og kurer- og budbranchen. Og der er brug for et permanent og markant løft af økonomien til indsatsen mod social dumping, siger Henning Overgaard, om de tre tiltag, som han håber finder vej ind til forhandlingerne.