Den kommende Kræftplan V har fokus på det samlede patientforløb, viser kommissoriet, og det roser adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker.

Kommissoriet for det faglige oplæg til Kræftplan V er nu klar, og Kræftens Bekæmpelse kan konstatere, at mange af foreningens forslag bliver en del af arbejdet, som skal munde ud i den endelige Kræftplan V.

– Jeg er glad og optimistisk for den kurs, der er sat for den nye kræftplan. Det er i høj grad patienternes kræftplan, siger adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker.

– Kræft er fortsat den sygdom, flest i Danmark dør af. Et stigende antal vil få sygdommen fremover og grundet bedre behandling vil flere overleve. Derfor er det så vigtigt, at det med den kommende kræftplan sikres, at færre fremover får kræft, at flere overlever kræft – og at flere får et godt liv efter og med kræft.

Kommissoriet følger tre spor, hvor man kigger på tværs af hele patientforløbet, kapacitet og nye digitale løsninger – f.eks. AI.

Jesper Fisker hæfter sig ved flere nedslagspunkter i kommissoriet. Han er især glad for, at indsatsen mod senfølger er et vigtigt element:

– Tusinder og atter tusinder af kræftoverlevere slås med senfølger, der kan være invaliderende, give angst, nedsat livskvalitet og give udfordringer på arbejdsmarkedet. Derfor er det vigtigt, at der kommer en bedre indsats mod senfølger efter kræft, understreger han.

Det samme gælder for arbejdet med at mindske social og geografisk ulighed.
Hvis det skal lykkes, er der ingen tvivl om, at der skal gøres op med, at alle patienter skal have det samme.

– Der vil være behov for, at patienter tilbydes noget forskelligt for at blive behandlet ens, fordi der er social ulighed i hele kræftforløbet. En måde at sikre mere lighed er gennem mere systematisk inddragelse af patienter og pårørende, fortæller direktøren, der samtidig er glad for, at lungekræftscreening bliver en realitet.

Han er forvisset om, at sundhedsvæsenet med den nye kræftplan er bedre rustet til at tænke i nye veje og løsninger i forhold til de kapacitetsudfordringer, der er på såvel kræftområdet som i det øvrige sundhedsvæsen.

– Vi glæder os til at deltage konstruktivt i arbejdet med at udvikle Kræftplan V sammen med regioner, kommuner og fagfolk, siger Jesper Fisker.