En motorvejsbro over E20 ved Langeskov på Fyn trænger til at få foretaget en række reparationer, og derfor vil det være nødvendigt at totalspærre broen i en længere periode.

I næste uge tager Vejdirektoratet fat på arbejdet med at renovere en motorvejsbro, der går over E20 ved Langeskov på Fyn.

Der er tale om broen ved tilslutningsanlæg 47, der bliver brugt som overførsel af Omfartsvejen. Broen bliver især benyttet af lokale virksomheder i det nærtliggende industrikvarter.

Arbejdet går i gang mandag 3. juni og forventes afsluttet i slutningen af oktober. Det vil være nødvendigt at foretage en totalspærring af broen i en betydelig del af arbejdsperioden.

Sådan foregår arbejdet

Den mere end 50 år gamle bro skal have omisoleret sit brodæk, og der skal laves nye kantbjælker, autoværn og fortov.

For alle tiltagene gælder, at de er levetidsforlængende og vil forbedre broens holdbarhed.

Information til trafikanterne

I perioden mandag 10. juni til fredag 20. september vil det være nødvendigt at totalspærre broen, hvorfor der vil blive etableret en midlertidig omkørselsrute på nogle få kilometer. Omkørslen sker ad Mariesmindevej, Røjrupvej og Industrivej.

I den del af udførelsesperioden, hvor motorvejsbroen ikke er totalspærret, vil der være kortvarige spærringer af det ene kørespor på broen.

Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet måtte medføre for trafikanterne.

På Vejdirektoratets trafikkort kan man altid holde sig opdateret om den aktuelle situation på statsvejene og få viden om restriktioner for trafikken, konkrete vejarbejder og øvrige trafikmeldinger.