16. maj var ca. 100 deltagere samlet på Rosborg Gymnasium for at sparke gang i den nye regionale udviklingsstrategi ”Sammen om fremtidens Syddanmark”. Det medførte gode drøftelser om bl.a. klima og trivsel.

Region Syddanmark var 16. maj vært for en kickoff-konference for den nye regionale udviklingsstrategi ”Sammen om fremtidens Syddanmark”. Konferencen foregik på Rosborg Gymnasium, og her var omkring 100 studerende og repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner, kommuner, erhvervslivet og interesseorganisationer samlet for at give input til, hvordan strategien kan omsættes til handling.

Konferencens hovedfokus var på to temaer, som der under udarbejdelsen af strategien var stor interesse for; klima og trivsel. Alle de fremmødte deltog i en workshop om et af de to fokusområder.

Workshops om klima og mental trivsel

Workshoppen om klima blev skudt i gang med et oplæg af forperson for Ungeklimarådet Nadia Gullestrup Christensen. Under workshoppen blev der bl.a. diskuteret, hvad der skal til for at skabe en grøn og klimavenlig fremtid. Workshoppen havde også deltagelse af repræsentanter fra Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark, og pointerne fra workshoppen vil indgå i den forventede kommende handlingsplan for klima.

Workshoppen om trivsel begyndte med et oplæg af medlem af Trivselskommissionen Maria Holt Hermansen. Her kredsede drøftelserne om, hvordan vi skaber en fremtid, hvor alle unge trives. Også her deltog repræsentanter fra Udvalget for Regional Udvikling, som tager pointerne med videre i arbejdet med den forventede kommende handlingsplan for trivsel.

Paneldebat med store spørgsmål

Efter de to workshops var der paneldebat med deltagelse af regionsrådsformand Bo Libergren (V), borgmester i Vejle Jens Ejner Christensen (V), prorektor på Syddansk Universitet Helle Waagepetersen og de to oplægsholdere fra workshoppen. Her blev der – med input fra både moderator og salen – vendt store spørgsmål som: Hvordan løser vi sammen de store samfundsudfordringer? Hvordan skaber vi mere sammenhæng på tværs af Syddanmark? Hvordan får vi sammen sendt udviklingen i den rigtige retning?

Stor tilfredshed med dagen

Formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark Michael Nielsen (K) deltog i konferencen, og han var meget tilfreds med dagen:

– Jeg er rigtig glad for det store engagement, som deltagerne udviste. Når vores strategi skal ud at leve, er det afgørende, at vi arbejder sammen på tværs af aktører, for det er ikke noget, vi som region kan gøre alene. Derfor er jeg også rigtig tilfreds med, at så mange valgte at deltage i dag.

Også borgmester i Vejle Jens Ejner Christensen (V), som også er medlem af Kommunekontaktrådet Syddanmark, tager gode ting med sig fra konferencen:

– Vi oplever et rigtig godt samarbejde mellem kommuner og Region Syddanmark – og det er en dag som i dag med til at styrke. Det er dejligt med alle de gode bud på konkrete handlinger – både med klimaudfordringerne og fokus på trivsel. Der er brug for både lokale og brede handlinger og for at styrke sammenhænge bygget på de gode erfaringer vi har og får på tværs af kommunegrænserne.

Den nye regionale udviklingsstrategi ”Sammen om fremtidens Syddanmark” skal sætte retningen for udviklingen i Region Syddanmark frem mod 2027. Du kan finde strategien her: Sammen om fremtidens Syddanmark.