Fredericia Container Terminal bliver den første containerterminal i Danmark med direkte kobling mellem havn og baglandsterminal. Selskabet skal drifte og udvikle af Danmarks 2. største containerterminal på Fredericia Havn.  

Med Fredericia Container Terminal A/S vil Fredericia Havn udbygge sin position som containerhavn med regional betydning til at blive ét af Danmarks nationale containerhubs med international tilgængelighed via alle de store containerrederier.

Fredericia Container Terminal vil have ambition om at blive den mest effektive, bæredygtige og digitale terminal i Danmark og blandt de førende i Nordeuropa. Med det følger samtidig millioninvesteringer i effektivisering, digitalisering og bestræbelser på omstilling til en CO2 neutral terminal i 2030 – investeringer, der følger efter de allerede igangsatte investeringer i udvidelsen af Fredericia Havn.

Danmarks 2. største containerterminal

Etableringen af det ny selskab ligger i forlængelse af et mangeårigt tæt samarbejde mellem ADP A/S og Fredericia Shipping A/S om udvikling af én af Danmarks mest konkurrencedygtige containerterminaler. Med det ny selskab indgår de to parter en længerevarende kontrakt på drift og kommerciel udvikling af containerforretningen, hvilket understøtter den lokale vækst og jobskabelse i Fredericia, Region Syddanmark og resten af Danmark i de næste mange år.

Fredericia Container Terminal A/S etableres i direkte forlængelse af den netop godkendte havneudvidelse, hvor containerterminalens areal fordobles til i alt 150.000 m2og forberedes til en bæredygtig fremtid med landstrømstilslutning, elektrificering af kraner og andet udstyr samt forbedrede digitale løsninger.

Fredericia Container Terminal A/S kobler fra starten terminalen på havnen med Taulov Container & Rail Terminal og får dermed i første fase et samlet areal på mere end 200.000 m2.

Fredericia Havn er ikke alene Danmarks 2. største containerhavn men samtidig også den første containerterminal med direkte jernbanekobling mellem baglandsterminal og havnen. Den innovative terminal kan dermed skabe grønne og konkurrencedygtige kombinerede transportløsninger på højde med andre internationale havne.

Fredericia Shipping A/S har udviklet containerforretningen

Fredericia Shipping A/S har siden 1998 været operatør af containerforretningen på Fredericia Havn, og har dermed stået bag udviklingen af en effektiv og konkurrencedygtig containeraktivitet.

– Etableringen af Fredericia Container Terminal A/S er resultatet af mange års godt samarbejde mellem Fredericia Shipping og ADP. Etableringen af det nye selskab skal ses i lyset af de senere års udvikling, hvor containermarkedet har flyttet sig positivt i vores retning, og hvor Fredericia Havn har fået en større og større betydning. Containermængder, som traditionelt er blevet kørt med lastbil til og fra Hamburg og Bremerhaven er de seneste år i stigende grad blevet flyttet over til søgående feeder transport til og fra Fredericia, siger Klaus G. Andersen, Adm. Direktør i Fredericia Shipping A/S, og fortsætter:

– Fredericia Container Terminal fortsætter som en neutral, effektiv og særdeles konkurrencedygtig terminal, som betjener alle de internationale containerrederier. Vi ser meget frem til at videreudvikle det gode samarbejde med ADP samt eksisterende og nye kunder.     

Fredericia Container terminal A/S får en neutralitet i markedet, der gør Fredericia til et konkurrencedygtigt alternativ i international sammenhæng. Her kan alle placere sig strategisk og langsigtet og få et taktisk og operationelt samarbejde.  

Kombination af havn og dry port

Efterspørgslen efter løsninger, der kombinerer både bane og søtransport som alternativ til lastbiltransport mellem de nordeuropæiske havne har været stærkt stigende i takt med den stigende efterspørgsel efter klimavenlige transportløsninger. Fredericia Havn er koblet på de store europæiske havne som Hamburg, Bremerhaven, Wilhelmshaven og Antwerpen med flere ugentlig anløb fra forskellige rederier.

– Fredericia skal deltage i væksten på det globale containermarked, og derfor har vi brug for en stærk lokal samarbejdspartner, samt den kommende havneudvidelse, så både arealer, sikkerhed og logistik kan følge med de øgede containermængder. Med det nye selskab får vi netop et forpligtende og tæt samarbejde i udviklingen af containerforretningen. Vi har i de senere år set, at containermarkedet har flyttet sig i retning af vores transportkorridor med havn og dry port, og med vores nye selskab kan containerforretningen vækste i årene fremover. Vi ser meget frem til i samarbejde med Fredericia Shipping at videreudvikle Fredericia Havn som én af de mest konkurrencedygtige, bæredygtige og effektive havne, siger Rune D. Rasmussen, CEO i ADP A/S.


I ADP’s bestyrelse er der meget stor tilfredshed med indgåelsen af det nye selskab.

– De senere års historiske udvikling af ADP med vækst og langsigtede investeringer i havneinfrastrukturen og udviklingen af Taulov Dry Port er netop resultatet af et godt erhvervssamarbejde og politisk opbakning i vores nærområder. Stiftelsen af det nye fælles selskab, Fredericia Container Terminal A/S, understøtter vores strategi om at fortsætte udviklingen af Fredericia og Taulov som et europæisk, grønt transportknudepunkt til gavn for vores ejerkommuner, siger Christian Herskind, Bestyrelsesformand i ADP A/S.

Næstformand i ADP’s bestyrelse, borgmester i Fredericia, Steen Wrist, glæder sig også over etableringen af det ny selskab mellem ADP og Fredericia Shipping:

– Fredericia er unik på mange måder, og at ADP og Fredericia Shipping skaber Danmarks første containerterminal med direkte jernbanekobling mellem baglandsterminal og havnen gør mig meget stolt. Det nye selskab styrker Fredericia Havns betydning lokalt og bidrager til at fastholde lokal arbejdskraft på havnen, der kan sikre vækst mange år frem. Jeg ser frem til at følge selskabets udvikling og både viljen og evnen hos ADP og Fredericia Shipping til at gå forrest og tage samfundsansvar understøtter på fineste vis Fredericia Byråds Vision 2033 om, at Fredericia skal være fremtidens centrum for den grønne omstilling. Den innovative terminal kan skabe grønne kombinerede transportløsninger, som bliver en gevinst for klimapåvirkningen.