Fredericia-entreprenøren, CJ Anlæg, præsenterer et solidt overskud på 26 mio. kr. før skat ud fra en omsætning på knap 450 mio. kr. Værdibaseret og partnerbaseret strategi samt kundetilgang er nøgleordene og succesopskriften.

”Det er et udfordrende marked derude i byggebranchen og har været det hele sidste regnskabsår for mange aktører, hvor nogle er bukket under. I det lys er vi ganske tilfredse med vores resultat, hvor vi har en solid bundlinje, uden at den er overdådig i forhold til vores omsætning. Det balancerer meget fint med vores budget og fortsatte vækststrategi,” siger administrerende direktør Jonathan Smetana, CJ A/S i Fredericia, som også har afdelinger i Horsens, Langeskov på Fyn og Kalundborg.

”Vi har omtrent ramt vores omsætningsforventninger i alle afdelinger, men på vidt forskellig vis. De mange forskellige specialer giver både fordele i en foranderlig hverdag – og det kan aflæses i resultatet, hvor alle afdelinger bidrager med en del til det samlede overskud. Vi er lykkedes godt med at navigere i markedet – og går i øvrigt også ind i det nye regnskabsår med en god, solid ordreportefølje for den kommende tid,” forklarer Jonathan Smetana, der oplever særdeles positiv kunderespons omkring virksomhedens kontinuerligt solide økonomi og finansielle fundering.

CJ A/S mener, at man profiterer af den værdibaserede tilgang til kunder og samarbejdspartnere. CJ A/S får genvalg af mange bygherrer, fordi man arbejder seriøst og pragmatisk. Det renommé spreder sig og har givet adgang til mange gode projekter.

Tidlig involvering skaber tilfredse og genkøbende kunder

”Vi er sjældent ude i vilde og ressourcekrævende licitationer m.v. Vi har derimod mange projekter, hvor vi sammen med bygherre er tidligt involveret for at bringe vores faglighed og erfaring i spil og arbejder efter vores partnerkoncept, hvor bygherre har fuld transparens i processen i forhold til både tidsforbrug og indkøb. På den måde optimerer vi projekterne med tidlig involvering og er helt i samme båd som bygherren, der omvendt anerkender, at vi tjener lidt på det hele, men til gengæld altid ved, hvad vi tjener på hvad,” forklarer CJ-topchefen om deres foretrukne samarbejdsmodel.

”På den måde lykkes det os at tjene penge på de fleste projekter, vi involveres i, og samtidig leverer godt entreprenør- og byggearbejde til vores kunder til en fair pris,” siger Smetana.

”Vi er meget ydmyge og taknemmelige over den udvikling, vi har gennemgået, både sidste år og årene forinden. Vores værdidrevne strategi har udmøntet sig godt, og det glæder selvfølgelig vores ni aktionærer, der alle er involveret i den daglige drift i virksomheden,” siger Jonathan Smetana.

En stærk ordrebog for indeværende regnskabsår

Forventningerne til indeværende regnskabsår ligger på samme niveau som i fjor.

”Vi skal udvikle os videre i et ambitiøst, men sundt tempo. Vi skal forholde os til branchens udfordringer, men også muligheder. Vi kommer til at øge fokus yderligere på bæredygtighedsdagsordenen og produktioner til energisektoren, hvor vi har særlige kompetencer, og vi kommer til at udvikle os yderligere sammen med partnere og kunder, vi allerede har i huset, fordi de ved, hvad vi står for. Med vores særlige ejerstruktur tillader vi os at have det lange lys på i vores udvikling og vækstambitioner, selvom vi både er ambitiøse og sultne efter fortsat udvikling,” slutter Jonathan Smetana.