Planen var ambitiøs for Everfuel, der også er i gang i Fredericia med en brintfabrik. Ved udgangen af 2023 skulle 19 brinttankstationer spredt over hele Danmark have stået klar til at servicere landets brintbilister. Men nu ser virkeligheden markant anderledes ud.

Everfuel, der overtog Danish Hydrogen Fuel i 2020 og dermed fik kontrol over alle danske brintstationer, annoncerer et radikalt strategiskift. Ikke én eneste brintstation vil fremover være i drift i Danmark.

– Grøn brintproduktion i Danmark er ikke, hvor den skal være. Vores tidligere ambitiøse mål blev skudt i gang på en præmis om, at teknologien inden for elektrolyse, tankbiler og stationer ville være mere moden, siger Jacob Krogsgaard, administrerende direktør for Everfuel. Han fortsætter: – Desuden har manglen på engagement fra bilproducenternes side gjort det kompliceret at finde en bæredygtig forretningsmodel for drift af brintstationer. Det skriver H2 VIEW.

I løbet af kun to år siden lanceringen af selskabets forrige strategi, lukker Everfuel nu eksisterende stationer i Brabrand, Kolding og ved H.C. Ørstedværket. Samtidig bliver planlagte nye stationer i København og Aarhus midlertidigt sat på hold.

Dette skifte kommer i forlængelse af Everfuels seneste kvartalsrapport for 2023, hvor selskabet allerede signalerede en ny kurs. Fokus er nu rettet mod udvikling af grøn brintproduktion, hvor især deres HySynergy-projekt i Fredericia har vist lovende fremskridt. Selvom denne omrokering kommer som en skuffelse for mange, kan de positive økonomiske tendenser i Everfuels kerneforretning ikke ignoreres. Med en omsætningsvækst fra €456.000 i andet kvartal 2022 til €2,06 millioner i samme periode i 2023, har selskabet fået blod på tanden for at konsolidere sin position i det mere modne marked for grøn brintproduktion.

Men alt håb er ikke ude for brintteknologien i Danmarks transportsektor. Everfuel har stadig planer om at udvikle tankstationer rettet mod lastbiler og store køretøjsflåder, i overensstemmelse med EU’s nye Alternative Fuel Infrastructure Regulation (AFIR).

– Selvom den oprindelige vision for personbilsmarkedet må justeres, er brintteknologien ikke død, understreger Krogsgaard. – Vi vil fortsætte med at udvikle infrastrukturen for tunge køretøjer, og i den forbindelse vil vores fremtidige investeringsbeslutninger være nøje afstemt med tilgængeligheden af køretøjer, stationsteknologi, kundeengagement og offentlig finansiel støtte.

Everfuels brintstrategi skifter kurs – her er den oprindelig kurs

Tilbage i maj 2021 præsenterede Everfuel en ambitiøs udrulningsplan for brinttankstationer i Danmark, som den sidste del af selskabets skandinaviske strategi for grøn brint som brændstof til lastbiler, busser og personbiler. Planen omfattede op til 19 strategisk placerede brinttankstationer i Danmark. Dette netværk skulle supplere de allerede eksisterende stationer i byer som Esbjerg, Kolding, Aarhus og Korsør samt en ny, højtydende H2-station på Amager, som var planlagt til at åbne den 1. juli 2021.

Jacob Krogsgaard, CEO og grundlægger af Everfuel, fremhævede ved lanceringen, at strategien var en integreret del af selskabets større vision om at kommercialisere brint i stor skala og bidrage til den grønne omstilling i transportsektoren i Skandinavien. – Vi er nu i gang med at accelerere dialoger med alle relevante interessenter for at kommercialisere brint i stor skala og afkarbonisere transport i Skandinavien, udtalte han.

Finansielt set var det en del af en større investeringsplan, der involverede en investering på 1,5 milliarder euro i den europæiske værdikæde for grøn brint. Målet var at generere en omsætning på 1 milliard euro fra salg af brintbrændsel til busser, lastbiler og personbiler inden 2030. Denne indsats var også en nødvendighed for at EU og Danmark kunne nå deres respektive klimamål.

Everfuel havde en vision om et skandinavisk netværk, der ville dække Norge syd for Trondheim, Sverige syd for Stockholm og hele Danmark. Dette skulle realiseres i samarbejde med STRING-initiativet, der har som mål at etablere en brintkorridor fra Hamburg til Oslo. Med minimum 13 interessenter spredt over otte regioner og fem større byer i Tyskland, Danmark, Sverige og Norge, var STRING planlagt som et samarbejdsprojekt medfinansieret af EU.

Det var forventet, at de første specifikke nye lokationer for brinttankstationer i Danmark ville blive annonceret i løbet af 2021, og disse valg skulle træffes i tæt dialog med potentielle kunder og lokale myndigheder. Det blev de også, men nu dropper man planerne.