Folketinget vedtog den 4. juni 2024 nye forbud i forbindelse med regeringens forebyggelsesplan målrettet børn og unge. Derfor gælder der fra 1. juli 2024 nye forbud for indførsel, køb, udlevering, modtagelse og besiddelse af ulovlige e-cigaretprodukter med nikotin.

I dag træder nye forbud i kraft på baggrund af ny skærpet lovgivning i forbindelse med regeringens forebyggelsesplan. Forebyggelsesplanen har til formål at nedsætte børn og unges forbrug af tobak, nikotin og alkohol.

Derfor er det fra i dag forbudt at indføre, købe, udlevere, modtage, fremstille, forarbejde og besidde ulovlige e-cigaretprodukter med nikotin.

– De nye forbud skulle gerne gøre det meget sværere for børn og unge at få fat i de nikotinholdige engangs-e-cigaretter med smag af for eksempel melon, blåbær eller tutti frutti. Overtræder du et af de nye forbud for ulovlige e-cigaretprodukter, vil du som udgangspunkt blive meldt til politiet, ligesom du risikerer at få en bøde, fortæller Stine Pedersen, kontorchef i Sikkerhedsstyrelsen.

Den nye lovgivning betyder blandt andet, at du ikke længere må købe engangs-e-cigaretter med nikotin og nikotinholdige genopfyldningsbeholdere med kendetegnende aroma af andet end mentol og tobak hjem fra nettet eller få produkterne gratis af en ven.

Der er dog få undtagelser. Som privatperson må du gerne medbringe op til ti enheder af ulovlige e-cigaretprodukter med nikotin fra udlandet og besidde dem i Danmark, så længe det udelukkende er til eget forbrug.

Sikkerhedsstyrelsen fører kontrol med elektroniske cigaretter og vil også føre kontrol med, om de nye forbud overholdes. Kontrollen vil blive udført i et tæt samarbejde med Toldstyrelsen og Skattestyrelsen.

Så skadelig er nikotin for børn og unge ifølge Sundhedsstyrelsen

Nikotin er særligt farligt for børn og unge, fordi nikotin kan skade den unge hjerne. Hjernen er først færdigudviklet, når man er 25-30 år gammel. Indtil da er hjernen meget følsom over for påvirkninger udefra – for eksempel fra nikotin fra e-cigaretprodukter.

– Vi har de seneste år set en stigning i blandt andet andelen af børn og unge, der bruger vapes særligt blandt mindreårige. Det er utrolig bekymrende, fordi nikotin er ekstra farligt for børn og unge. Derfor er det helt centralt, at der nu er sat flere kræfter og handlemuligheder ind til at stoppe for salg af nikotinprodukter til unge. En effektiv håndhævelse er afgørende for at forebygge brugen af nikotin blandt børn og unge, siger Niels Sandø, enhedschef i Sundhedsstyrelsen.

Forskning peger på, at brug af nikotin kan have en negativ påvirkning på psykiske sygdomme som angst, depression og stress.

Derudover er nikotin yderst afhængighedsskabende, og det er meget svært at stoppe med at bruge nikotin, når man først er startet.

Hvis man ønsker hjælp til at stoppe med at bruge e-cigaretter eller andre nikotin- eller tobaksprodukter, kan man kontakte Stoplinien på tlf. 80 31 31 31. Stoplinien rådgiver også børn og unge, ligesom deres forældre også kan ringe ind og få rådgivning, hvis de har et barn, der bruger tobak eller nikotin.

Børn og unges forbrug af e-cigaretter

– Lidt over 7 procent af de 15-29-årige brugte e-cigaretter i 2023, hvilket svarer til omkring 81.000 personer. Til sammenligning lå denne andel på omkring 4 procent i 2020.
– Størstedelen af de e-cigaretter, som bruges af de 15-29-årige i 2023 er engangsvapes, og stigningen i forbruget af e-cigaretter kan i høj grad tilskrives en stigning i brugen af engangsvapes.
– Knap halvdelen af børn og unge i alderen 15-29 har erfaring med at bruge e-cigaretter, enten som et nuværende eller et tidligere forbrug, eller som har prøvet at bruge e-cigaretter.
– 31 procent af de 15-17-årige har e-cigaretter som deres begynderprodukt.
– Blandt de 15-29-årige køber næsten en tredjedel e-cigaretter af deres familie eller venner, hvilket især gør sig gældende for de yngste, hvor lidt over 41 procent af de 15-17-årige køber e-cigaretter af familie eller venner.
– Omkring en femtedel af de 15-29-årige køber deres e-cigaretter i en kiosk, og det samme gør sig gældende for andelen, der køber deres e-cigaretter på enten danske eller udenlandske hjemmesider.
– Den hyppigst anvendte smag i e-cigaretter blandt de 15-29-årige er frugt, slik eller anden sød smag. Dette er på trods af, at e-cigaretter og engangsvapes med smag af eksempelvis frugt, slik eller anden sød smag er forbudt at sælge i Danmark.

Hvad dækker de nye forbud over?

Fra 1. juli 2024 må du hverken indføre, købe, udlevere, modtage, fremstille, forarbejde eller besidde ulovlige e-cigaretprodukter med nikotin, der overtræder reglerne for nikotinindhold og/eller kendetegnede aroma.

Regler for nikotingrænser og kendetegnende aroma i e-cigaretprodukter

– Grænsen for nikotinindholdet i en nikotinholdig væske er på 20 mg/ml for e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin. Kravet til nikotingrænsen er fastsat i EU.
– E-cigaretter og genopfyldningsbeholdere må ikke være med kendetegnende aroma af andet end mentol og tobak. Kravene til kendetegnende aroma er fastsat nationalt.